Eläinsuojelu pitopaikoissa

Eläinten pitopaikalla tarkoitetaan sellaista maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset ja päätökset.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2023