Eläinsuojelu pitopaikoissa

Eläinten pitopaikalla tarkoitetaan pysyvää ja tilapäistä karsinaa, häkkiä, allasta, aitausta, asuntoa, navettaa, tallia ja näiden yhdistelmää sekä muuta vastaavaa rajattua tilaa, jossa eläintä pidetään. Pysyvällä pitopaikalla tarkoitetaan pitopaikkaa, jossa eläin viettää pääosan ajastaan. 

Huomioi, että pitopaikka-termiä käytetään eri lainsäädännöissä eri tarkoituksissa. Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että eläinten pitopaikat rekisteröidään. Tässä tarkoituksessa pitopaikalla tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta, jolloin yksi pitopaikka voi koostua esimerkiksi rakennuksesta ja sen yhteydessä olevista ulkotarhoista ja laitumista. Eläinten hyvinvointilainsäädännössä pitopaikalla sen sijaan viitataan eläimen välittömään lähiympäristöön, ts. siihen rajattuun tilaan, jossa eläintä pidetään pysyvästi tai tilapäisesti.

Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät eläinten hyvinvoinnista annettu laki ja sen nojalla annetut asetukset, sekä aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset ja päätökset.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024