Koiran- ja kissanpentujen tuontikielto

Koiran- ja kissanpentujen tuontikielto

Eläinten hyvinvoinnista annetussa laissa (Laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023) on asetettu tiukennus koiran- ja kissanpentujen tuontiehtoihin. Alle 6 kuukauden ikäisiä koiran- ja kissanpentuja ei saa tuoda Suomeen, mikäli tarkoituksena on myydä tai muutoin luovuttaa pentu Suomessa edelleen 4 kuukauden kuluessa tuonnista. Kieltoa sovelletaan sekä EU:n jäsenvaltiosta että EU:n ulkopuolelta tuotaviin koiran- ja kissanpentuihin.

Hyvinvointilain mukainen pentujen tuontikielto ei estä alle 6 kuukauden ikäisen pennun hankkimista ulkomailta itselleen. Sopimus kaupasta tai luovutuksesta tulee tehdä Suomen rajojen ulkopuolella, ennen kuin pentu ylittää Suomen rajan, ja se voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimus kaupasta tai luovutuksesta tulee pyydettäessä esittää rajalla Tullille.

Omistaja voi itse tuoda ostamansa pennun Suomeen tai sopia pennun kuljetuksesta muulla tavalla. Huomioikaa, että mikäli omistaja ei itse matkusta pennun kanssa, niin tuonnissa on aina noudatettava kaupallisen tuonnin ehtoja. Lisätietoja kaupallisen tuonnin ehdoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta Eläimet / Tuonti, vienti ja sisämarkkinasiirrot.

  • Sopimus kaupasta tai luovutuksesta tulee tehdä suomalaisen ostajan ja ulkomaalaisen myyjän välillä
  • Sopimuksesta tulee selvitä vähintään kaupan/luovutuksen osapuolet sekä kohde
  • Uusi omistaja tulee olla kirjattuna EU-lemmikkieläinpassiin ja mahdolliseen terveystodistukseen 
  • Omistaja voi itse tuoda pennun ulkomailta henkilökohtaisetsti omana lemmikkinään, tai sopia kuljetuksesta muulla tavalla, jolloin koira matkustaa Suomeen ilman omistajaa tuonnin ehtoja noudattaen. Huomioi, että sovellettavat tuontivaatimukset ovat erilaisia riippuen siitä, matkustaako pentu omistajansa vai muun henkilön kanssa

Pennun lähtö- ja määränpääpitopaikkojen rekisteröinnistä lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä löytyy lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta Eläinten merkintä ja rekisteröinti / Koirat, kissat ja fretit.

Hyvinvointilain mukaisella tuontikiellolla pyritään puuttumaan ulkomailla niin sanotuissa pentutehtaissa tuotettujen pentujen tuontiin ja myyntiin Suomessa. Edellyttämällä, että ulkomailta hankittavan pennun kauppa on tehtävä Suomen rajojen ulkopuolella ennen pennun saapumista Suomen rajalle, halutaan varmistaa, että henkilö on tietoinen pennun alkuperästä ja tekee tietoisesti ja harkitusti päätöksen hankkia pentu ulkomailta.

Hyvinvointilain vastaisesti tuotu pentu voidaan palauttaa lähtömaahan Tullin toimesta Suomen rajalla. Mikäli palauttaminen lähtömaahan ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, valvontaviranomainen voi ottaa eläimen haltuun ja lopettaa sen tai määrätä eläin lopetettavaksi. Lopettamisen sijaan valvontaviranomainen voi myös sijoittaa eläimen uudelleen, edellyttäen että tuonnissa ei ole rikottu tuonnin terveysehtoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen koiran- ja kissanpentujen tuontikieltoon on koottu Ruokaviraston verkkosivuille Eläinten hyvinvointi / Usein kysyttyä eläinsuojelusta

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024