Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellista muutosta. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta tehdään ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan. Aluehallintovirastoilla on valmiit lomakkeet ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voi tehdä myös eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta, jolloin eläinsuojelulain mukaiset lisätiedot toiminnasta annetaan joko liitetiedostossa tai tekstinä Lisätieto-kentässä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. 

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 • toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka
 • jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote
 • toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi
 • selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
 • missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa
 • tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan
 • selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista
 • selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Toiminnanharjoittaja on lisäksi velvollinen pitämään luetteloa eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä eläinsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviraston valtuuttamalle eläinsuojeluvalvojalle.

Myös eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä on vaatimuksia eläinten pitopaikan rekisteröinnille ja pitopaikan kirjanpidolle, tarkista eläinlajikohtaiset vaatimukset Ruokaviraston sivustolta Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Ammattimainen seura- ja harrastuseläinten pito

Ilmoitusvelvollisuus koskee seura- ja harrastuseläinten ammattimaista tai laajamittaista myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä.

Eläinsuojeluasetuksen 26 § määrittelee seuraavasti ne toiminnot, joista kirjallinen ilmoitus on tehtävä: 

 • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
 • koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran
 • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
 • ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
 • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä ilmoitus, ota yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Alueen läänineläinlääkäriltä saa tarvittaessa myös lisätietoja ilmoituksen tekemisestä sekä eläintilojen eläinsuojeluvaatimuksista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022