Koirat ja kissat

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset jäivät toistaiseksi voimaan. Koirien pidon uusista vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston verkkosivulla Koirien pitoa koskevia uusia vaatimuksia. Koirien ja kissojen myynnin ja luovuttamisen uusista vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston verkkosivuilla Koirien ja kissojen myynti ja luovuttaminen

Koirien ja kissojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010), joka on toistaiseksi voimassa. Säädös korvataan myöhemmin uudella asetuksella. Eläinten hyvinvointilain nojalla annetulla  valtioneuvoston asetuksella eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä on annettu tarkempia säännöksiä mm. erilaisten toimenpiteiden tekijöiden pätevyysvaatimuksista ja kielletyistä toimenpiteistä. Eläinten jalostuskäytön reunaehdoista annetaan tarkempia säännöksiä myöhemmin annettavalla asetuksella.

Koirien ja kissojen kuljetuksesta säädetään eläinkuljetuslaissa ja eläinkuljetusasetuksessa. 

Koirien ja kissojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu yhteen Koira ja kissa - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaaseen (voimassa 31.12.2023 asti). Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024