Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimet

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset ovat toistaiseksi voimassa.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimillä tarkoitetaan koiria, kissoja ja muita pienikokoisia eläimiä, joita pidetään esimerkiksi seuran, harrastuksen, kasvattamisen ja myymisen takia. Myös hevoset luetaan tässä yhteydessä kuuluviksi harrastuseläimiin. Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimiin kuuluvat myös viranomaisten työkoirat, opaskoirat ja muut avustuskoirat.

Seura-, harrastus- ja lemmikkieläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinten hyvinvoinnista annettu laki ja asetukset. Hevosten pidosta säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta. Muiden seura-, harrastus- ja lemmikkieläinten pidosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta, jossa asetetaan koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten häkkikokoja, tarhoja, hoitoa, käsittelyä ja kohtelua koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Jos seura- ja harrastuseläinten pito on ammattimaista tai muutoin laajamittaista, on toiminnasta tehtävä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös eläinten ammattimaista tai laajamittaista myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä. Ilmoituksenvaraisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta löytyy lisätietoa Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024