Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo vaatimuksia eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin

12. heinäkuuta 2023

Vuodenvaihteessa voimaan astuva uusi eläinten hyvinvointilaki tuo tullessaan monia tuotanto- ja seuraeläinten elinoloja parantavia muutoksia. Jatkossa eläintenpitäjien on muun muassa huolehdittava eläinten riittävästä vedensaannista sekä järjestettävä eläinten tarkastamiselle ja hoitamiselle asianmukaiset tilat ja välineet. Uudet vaatimukset täyttääkseen eläinten omistajat voinevat joutua tekemään pitopaikkoihinsa hankintoja ja rakenteellisia muutoksia, joihin olisi hyvä varautua jo ennen vuodenvaihdetta. Kaikkien eläinten omistajien on hyvä tutustua uuteen lakiin jo hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa.

Uuden eläinten hyvinvointilain mukaan kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla on oltava pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä. Säännös koskee tietyin poikkeuksin laajaa eläinjoukkoa, joille ei aiemmin ole vaadittu jatkuvaa vedensaantia, kuten kissat, koirat ja muut pienikokoiset seuraeläimet sekä hevoset ja naudat. Esimerkiksi ulkotarhoissa asuvat koirat, linnut ja hevoset voivat tarvita jatkossa lämmitettävät vesikupit talvella, jotta vesi ei jäädy pakkasjaksojen aikana. Pitopaikka katsotaan pysyväksi, jos eläin viettää aikaansa siinä pääosan vuorokaudesta.

Eläinten pysyvän pitopaikan tulee myös olla varusteltu sellaisilla rakenteilla, laitteilla tai välineillä, joiden avulla eläimet voidaan tarkastaa ja hoitaa asianmukaisesti ja turvallisesti niin eläinten kuin ihmistenkin näkökulmasta. Sairas tai vahingoittunut eläin on myös tarvittaessa sijoitettava pitopaikassa tai sen yhteydessä asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä ja sille on annettava riittävä mahdollisuus lepoon. Esimerkiksi lihanautatiloilla tämä voi jatkossa edellyttää käsittelyhäkkiä, joihin eläimet saadaan tarvittaessa otettua kiinni ja niiden liikkumista rajoitettua.

Asianmukaisten tilojen ja välineiden avulla eläinten tarkastaminen ja näytteenotto sekä sairaiden tai vahingoittuneiden eläinten hoito helpottuu.

Säännöksissä ei ole siirtymäaikaa, joten kaikissa eläinten pysyvissä pitopaikoissa tulee olla eläimille jatkuvasti tarjolla vettä, käsittelyn mahdollistavat tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten heti vuoden 2024 alusta alkaen.

Ruokaviraston nettisivuille on koottu uuden eläinten hyvinvointilain keskeisiä säännösmuutoksia, jotka vaativat aktiivisia toimia eläintenpitäjiltä ja eläinten parissa työskenteleviltä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Minna Haataja-Koskinen, p. 029 520 5235
Erityisasiantuntija Taina Mikkonen, p. 029 520 4702

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Uuden eläinten hyvinvointilain keskeiset muutokset