Koirien ja hevosten pitoon tulossa uusia vaatimuksia vuodenvaihteessa

31. lokakuuta 2023

Tammikuussa 2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) tuo uusia vaatimuksia myös koirien ja hevosten pitäjille. Molemmilla eläinlajeilla on jatkossa mm. oltava sulaa vettä jatkuvasti saatavilla niiden pysyvässä pitopaikassa. Lisäksi osa aiemman lainsäädännön sallimista toimenpiteistä ja välineistä muuttuu uuden lain myötä kielletyksi. Myös tällaisten välineiden hallussapito on jatkossa kiellettyä.

Eläinten hyvinvoinnista annetun lain lisäksi koirien ja hevosten hyvinvointivaatimuksista säädetään myös nykyisen eläinsuojelulain nojalla annetuissa eläinlajikohtaisissa asetuksissa, jotka jäävät toistaiseksi voimaan. Kyseiset säädökset korvataan myöhemmin uusilla asetuksilla.

Hyvinvointilain nojalla annettavilla valtioneuvoston asetuksilla tullaan antamaan tarkempia säännöksiä myös mm. erilaisten toimenpiteiden tekijöiden pätevyysvaatimuksista, kielletyistä toimenpiteistä, sekä eläinten jalostuskäytön reunaehdoista.

Lue lisää:

Koirien pitoa koskevia uusia vaatimuksia 1.1.2024 alkaen 
Hevosten pitoa koskevia uusia vaatimuksia 1.1.2024 alkaen 
Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sanna Varjus p. 040 489 3355, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi