Uutta ohjeistusta ilmoituksenvaraista eläinten pitoa harjoittaville toimijoille

1. joulukuuta 2023

Ruokavirasto on laatinut uuden ohjeen ilmoituksenvaraista eläinten pitoa tai muuta eläimiin liittyvää ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittaville toimijoille. Ohje perustuu vuodenvaihteessa voimaan tulevaan eläinten hyvinvoinnista annettuun lakiin (693/2023). Ohjeeseen kannattaa tutustua jo suunniteltaessa ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamista.

Ohjeessa käsitellään vaatimuksia ja reunaehtoja, jotka koskevat seura- ja harrastuseläinten laajamittaista pitoa, kotieläinpihan pitoa, eläinavusteista terapia-, hyvinvointi- ja elämystoimintaa, luonnonvaraisten eläinlajien tuotantotarhausta ja riistanhoidollista tarhausta, broilerikasvattamon pitoa sekä eläinten lopetustoimintaa. Ohjeessa kerrotaan myös loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittamiseen liittyvistä vaatimuksista. Ohjeessa neuvotaan lisäksi kutakin toimintaa koskevien tietojen ilmoittamisesta viranomaiselle, sekä toimintaan liittyvistä kirjanpitovelvoitteista. Ohje on voimassa 1.1.2024 lähtien. 

Toimintailmoituksen jo aiemmin tehneiden toimijoiden on vuoden vaihteen jälkeen hyvä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää toimintaansa koskevat tiedot eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Tietyissä tapauksissa ennen uuden lain voimaantuloa aloitetun toiminnan jatkaminen edellyttää lisäksi erillisen ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle. Ohjeen loppuun on koottu aikarajoja näiden ilmoitusten tekemiselle.

Lue lisää:

Ilmoituksenvarainen eläinten pito ja muu toiminta 
Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) 
Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Varjus p. 040 489 3355 
erityisasiantuntija Taina Mikkonen p. 040 830 8404 (luonnonvaraiset eläimet) 
erityisasiantuntija Laura Havukainen p. 050 408 4773 (toimintapaikkojen rekisteröinti)