Luomueläimet ja -rehut

Luonnonmukaisella eläintuotannolla tarkoitetaan EU:n luomulainsäädännön mukaista Ruokaviraston valvontajärjestelmään kuuluvaa eläintuotantoa. Säädökset sisältävät tuotantovaatimukset eläinlajeille, joita voidaan kasvattaa luonnonmukaisesti. Luonnonvaraisista eläimistä ja kaloista saatuja tuotteita ei voida markkinoida luomutuotteina.

Korkealaatuista tuotantoa eläinten ehdoilla

Luonnonmukaisen eläintuotannon tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia eläintuotteita. Tuotannossa tulee huomioida eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Tavoitteena on myös vastata kuluttajien kysyntään tuotteilla, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten ja kasvien terveydelle tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoitokäytäntöjen, kuten esimerkiksi eläinten ulkoilun lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on myös eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta.

Luonnonmukaisen eläintuotannon valvonta Suomessa

Luonnonmukaisen eläintuotannon historia ulottuu paljon kauemmas, mutta nykymuotoinen valvontajärjestelmä aloitti toimintansa elokuussa 2000. Tuolloin alettiin soveltaa pitkän valmistelutyön tuloksena syntynyttä EU:n lainsäädäntöä, joka oli julkaistu vuotta aiemmin. Tätä ennen luonnonmukaista eläintuotantoa valvoi Luomuliitto ry.

Verrattuna kasvintuotantoon, on eläintuotantoa vähemmän luonnonmukaisessa tuotannossa. Viimeisimmät tilastot löydät kohdasta Luomuvalvonnantilastot ja tietohaut. Luomueläintilojen lukumäärä kääntyi laskuun usean kasvuvuoden jälkeen, vuonna 2023 eläintilojen lukumäärä oli 1039. Tuotantosuunnista eniten luonnonmukaisessa tuotannossa on naudanlihantuottajia, lampaanlihan tullessa toisena ja maidontuotannon kolmantena. 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2024