Eläintautitutkimukset

Eläinlääkäreille

Eläintautitutkimukset Ruokavirastossa

Koira4.jpg

Ruokavirasto tarjoaa eläintautitutkimuksiin liittyviä palveluja viranomaisille, eläinlääkäreille, yrityksille ja henkilöasiakkaille. Eläintautitutkimuksilla todetaan eläintauteja ja zoonooseja (ihmisille ja eläimille yhteisiä taudinaiheuttajia) sekä selvitetään maatiloilla ilmeneviä eläinten terveysongelmia ja sairauksien syitä. Kuolleista eläimistä tehdään patologisanatominen tutkimus taudin- tai kuolinsyyn selvittämiseksi. Taudinaiheuttajat, kuten bakteerit, virukset ja loiset, todetaan erilaisten laboratoriotutkimusten avulla. Huomattava osa tutkimuksista liittyy viralliseen tautivalvontaan. Tuotanto- ja harraste-eläinten lisäksi Ruokavirastossa seurataan luonnonvaraisten eläinten tautitilannetta.

Tietoja ja tilastoja eläintautien esiintymisestä >>