Märehtijät

Keräilyalue

Suomi on jaettu nautojen, lampaiden, vuohien ja biisonien raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalue käsittää Suomen eläintiheät alueet siten, että siihen kuulu koko Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen sekä  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alue lukuun ottamatta sen seuraavia kuntia: Kuusamo, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Pudasjärvi ja Ii. Lapin aluehallintoviraston alue ja Ahvenanmaa eivät  kuulu keräilyalueeseen. Kuntaliitoksen myötä  Yli-Iin ja Kiimingin  kunnan alueet muuttuivat osaksi raatokeräilyaluetta 7.helmikuuta 2013 alkaen.

Keräilyalueella edellä mainittujen eläinten raatojen hautaaminen on kielletty. Kuolleina syntyneet eläimet saa kuitenkin haudata. Alkuperätilalla tuottajan ja hänen perheensä omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatavien teurassivutuotteiden hautaaminen on sallittua ainoastaan eläinlajikohtaisilla syrjäisillä alueilla.

Keräilyalueella tuottajien pitää toimittaa kaiken ikäiset edellä mainitut eläimet sivutuoteasetuksen mukaiseen luokan 1 käsittelylaitokseen Honkajoelle  tai  hyväksyttyyn polttolaitokseen, jolla on lupa polttamalla hävittää märehtijöiden raatoja. Tuottaja voi tilata Honkajoki Oy:n  keräilyauton raatonetti.fi -palvelun lomakkeella, automaattisella HELOS IVR -puhelinpalvelulla tai soittamalla Honkajoki Oy:n tilauskeskukseen (http://www.honkajokioy.fi.).  Numerossa palvellaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Keräilyauto käy tilalla kolmen arkipäivän sisällä tilauksesta paitsi 1.6.–31.8. kahden arkipäivän sisällä. Arkipäiviksi lasketaan myös lauantait. Tuottajan on säilytettävä raadot siten, että siirto keräilyautoon käy mahdollisimman joustavasti.

Raatokeräilyn hinnoittelu

Valtioneuvoston asetus valtionavun myöntämisestä eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin määrää valtion tuen sallitut enimmäismäärät raatokeräilyn kustannuksista. Asetuksen mukaan nautojen osalta valtion avustuksen määrä voi olla korkeintaan puolet hävittämiskustannuksista. Lampaiden ja vuohien osalta valtion avustuksen määrä voi olla enintään 75 prosenttia. Noudon yhteydessä keräilijältä saa tositteen noudosta. Honkajoki Oy laskuttaa tuottajaa jälkikäteen.

Nautojen raatokeräily

1.8.2020 alkaen yli 6 kuukauden ikäisenä kuolleiden nautojen keräily maksaa tuottajalle 116,96 € (+ alv). 

Alle 6 kuukauden ikäisen vasikan raadon  nouto maksaa tuottajalle 73,38 € (+alv). Myös yksittäin noudetun  alle 20 vuorokauden ikäisen korvamerkitsemättömän pikkuvasikan hinta on 73,38 €. Mikäli  samalta tilalta haetaan samalla noutokerralla alle 6 kuukauden ikäisiä vasikoita lisäeläiminä yli 6 kuukauden ikäisen naudan kanssa , kunkin vasikan hinta tuottajalle on 53.36 € (+alv).

Haettaessa samalla noutokerralla vähintään kaksi alle 6 kuukauden ikäisen vasikan raatoa, ensimmäinen raato hinnoitellaan 73,38 € (+alv) mukaan ja toinen ja sitä seuraavat  vasikan raadot hinnoitellaan lisäeläiminä 53,36 € (+alv) mukaan.

 Jos tilalta noudetaan samalla kertaa useampia korvamerkitsemättömiä pikkuvasikoita lisäeläimenä jonkun edellä mainitun maksullisen raadon mukana, ne kerätään veloituksetta. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko eläin ehditty korvamerkitä vai ei.

Lampaiden ja vuohien raatokeräily

1.8.2020 alkaen yli 6 kuukauden ikäisen lampaan tai vuohen raadon  keräily  maksaa tuottajalle 39,29 € (+alv). Mikäli samalta tilalta haetaan samalla noutokerralla vähintään kaksi yli 6 kuukauden ikäisen lampaan tai vuohen  raatoa, ensimmäinen raato hinnoitellaan 39,29 € (+alv) mukaan ja toinen ja sitä seuraavat eläinten raadot hinnoitellaan lisäeläiminä 21,37 € (+alv) mukaan.

Alle 6 kuukauden ikäisenä kuolleen  lampaan ja vuohen keräilyn hinta tuottajalle on 39,29 € (+alv). Jos tilalta noudetaan samalla kertaa useampia alle 6 kuukauden ikäisen lampaita tai vuohia lisäeläimenä jonkun edellä mainitun maksullisen  raadon mukana, ne kerätään veloituksetta.

Syrjäinen alue

Keräilyalueen ulkopuolella tilalla kuollut märehtijä voidaan haudata. Hautaamisen tulee tapahtua annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuotantoeläimiin kuuluvan alpakan, kuten myös laaman osalta koko Suomi on syrjäistä aluetta ja kuolleen eläimen saa hävittää hautaamalla koko maassa.

Jos eläimen kuolinsyy on epäselvä, on otettava yhteys kunnaneläinlääkäriin, jotta varmistutaan, ettei kuolinsyynä ole vastustettava eläintauti. Tällöin kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavasta näytteenotosta ja näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon tutkittavaksi.

Kuolleen eläimen tunnistetiedot ja nautarekisteriin merkitseminen

Tuottajan on huolehdittava, että raatokeräilijän noutaman raadon EU-tunnus on oikein.  Erittäin tärkeää tämä on tapauksissa, joissa EU-korvamerkki puuttuu ja raatokeräilijä joutuu kiinnittämään raatoon raatokeräilyn yksilötunnuksen.

Kuolleen naudan tietoja nautarekisteriin ilmoitettaessa on muistettava ilmoittaa myös raadon hävitystapa, jotta tiedot rekisterissä ovat ajan tasalla ja täydelliset.

Hävitystapakoodeja keräilyalueella ovat koodi 3: toimitus käsittelylaitokseen ja koodi 4: hävitys raadonkeräilyn kautta. Syrjäisellä alueella sallittu hautaamisesta käytettävä koodi on 0.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.7.2022