Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua kaikkia alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Virka-ajan ulkopuolella päivystyspalvelu on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella.

Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella niin, että pieneläimiä ja suureläimiä hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä eriyttämisvaatimuksesta voidaan poiketa perustelluista syistä.

Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen.

Myös osa yksityisistä eläinlääkäreistä ja eläinlääkäriasemista järjestää päivystyspalveluja virka-ajan ulkopuolella.