Eläintenpitäjärekisteri uudistuu

17. kesäkuuta 2019

Eläintenpitäjärekisteri on siirtynyt uuteen aikaan vuoden 2019 kuluessa. Rekisterin palveluita on yhdistetty ja sen käyttöliittymää on uudistettu vastaamaan nykyajan tarpeita. Rekisterin uudistusta jatketaan vuoden loppuun asti ja uudistuksen tarkoitus on helpottaa paikallisviranomaisten toimintaa ja tuoda rekisteritieto kansalaisten saavutettavaksi.

Vuoden alussa Ruokaviraston ylläpitämä eläintenpitäjärekisteri siirtyi uuteen aikaan, kun kunnan ja aluehallintoviraston viranomaiset saivat uuden käyttöliittymän käyttöönsä. Puolen vuoden käyttöjakson jälkeen myös yksityiset kansalaiset saivat pääsyn omiin tietoihinsa saman järjestelmän kautta. Nyt jokainen luonnollinen henkilö pääsee tarkistamaan ja muokkaamaan omia tietojaan sekä tekemään uusia eläintenpitoilmoituksia osoitteessa epr.ruokavirasto.fi. Loppuvuodelle on suunniteltu avata sama palvelu myös oikeushenkilöille eli y-tunnuksen alla eläintenpitoa harjoittaville.

Uusi rekisteri yhdisti tietoa useista lähteistä ja tiedon konversiossa uuteen järjestelmään ilmeni vaikeuksia. Sitä mukaa kuin puutteellisia tai virheellisiä tietoja on tullut Ruokaviraston tietoon, näitä on korjattu ja virastossa uskotaan, että ongelmien suhteen ollaan jo voiton puolella. Jo nyt on nähtävissä, että rekisterin käytettävyys ja saavutettavuus ovat parantuneet merkittävästi vanhaan verrattuna.

Muutosvaiheen jälkeen tarkoituksena on, että kansalaiset ja yritykset pääsevät itse tekemään ilmoituksensa, jotka liittyvät eläinten pitopaikkoihin, eläinten pitämiseen, haaskapaikkojen pitämiseen. Myös ilmoitukset ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä riistanhoidollisesta tarhauksesta ja lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta voidaan tehdä käyttöliittymän kautta. Nämä ilmoitukset ovat aiemmin tulleet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille, kunnaneläinlääkäreille ja aluehallintovirastoon. Uusi järjestelmä ei syrjäytä vanhempaa lomakkeisiin perustunutta ilmoittelua, vaan myös vanhoja keinoja voi edelleen käyttää.

Muutoksena aiempaan käytäntöön jokaiselle pitopaikalle tulee ilmoittaa sen maksimikapasiteetti, eli se määrä eläimiä, joille tila on tarkoitettu. Toinen merkittävä muutos on sikojen ja kananmunien leimaustunnuksen muuttuminen pitopaikkakohtaiseksi, kun ne aiemmin olivat tilakohtaisia.

Lisätietoa: 

Eläintenpitäjärekisteri