Kissarokotteet

Kissan rokotussuositus

Kissojen rokotustarve vaihtelee suuresti kissan käytön, ympäristön ja kissapopulaation mukaan. Esimerkiksi sisäkissa, joka ei käy koskaan ulkona ei tarvitse yhtä laajaa rokotesuojaa kuin ulkoileva, luonnossa liikkuva kissa tai jalostuskissalan kolli, joka käy säännöllisesti näyttelyissä. Rokotetarpeen arvioimiseksi eläinlääkärin tulee arvioida kissan kokonaisolosuhteita ja elinpiiriä.

Rokotteita annettaessa tulee noudattaa kunkin valmisteen valmisteyhteenvedossa annettuja ohjeita sekä rokotusaikataulua. Tiineille kissoille ei tule käyttää eläviä viruksia sisältäviä rokotteita.

Kissarutto (Panleukopenia)

Rokotettujen emien pennuilla on emältä saatujen vasta-aineiden ansiosta suoja kissaruttoa vastaan yleensä 12 viikon ikään asti. Jos pentu rokotetaan ennen kuin nämä vasta-aineet ovat hävinneet, jo olemassa olevat vasta-aineet häiritsevät pennun oman immuniteetin heräämistä ja immuunivaste saattaa jäädä puutteelliseksi. Yli 12 viikon ikäiset pennut rokotetaan kerran. Jos pennut rokotetaan ennen 12 viikon ikää, ne on rokotettava uudelleen 12–16 iässä. Elävää kissaruttorokotetta ei suositella annettavaksi pienille pennuille, alin suositeltava käyttöikä on tarkistettava valmisteyhteenvedosta (pikkuaivojen vaurioitumisriski on suurentunut alle 5 viikon ikäisillä). Elävää kissaruttorokotetta ei tule antaa tiineille kissoille.

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan 1 vuoden iässä. Tämän jälkeen tehosterokotukset annetaan 1–3 vuoden välein. Valmistekohtaisia ohjeita on kuitenkin noudatettava.

Yhdistelmärokotteet

Kissat voidaan rokottaa joko kissanuha, kissanuha-klamydia, kissarutto-kissanuha, kissarutto-rabies, kissarutto-kissanuha-klamydia tai kissarutto -kissanuha- klamydia- leukemiayhdistelmärokotteilla.

Kissanuhaa (rinotrakeiitti ja caliciviruksia) vastaan rokottaessa ensimmäinen rokotus suositellaan yleisesti annettavaksi noin 12 viikon iässä ja toinen rokotus 3–4 viikon kuluttua. Rokottaminen ei estä infektiota, eikä välttämättä suojaa kaikilta oireilta.

Emon rokottaminen tiineyden aikana inaktivoituja taudinaiheuttajia sisältävällä rokotteella vähentää joidenkin tutkimusten mukaan nuorten pentujen hengitystieinfektioita passiivisen immuniteetin avulla.

Rabies

Rabiestartunta leviää lähes yksinomaan raivotautisen nisäkkään pureman välityksellä. Rokottamalla kissat ennaltaehkäistään infektio kissassa ja taudin mahdollinen leviäminen muihin eläimiin ja ihmiseen. Ensimmäinen rokotus suositellaan annettavaksi kissoille noin 4 kuukauden iässä, toinen yhden vuoden iässä ja tämän jälkeen joka kolmas vuosi. Valmistekohtaisia ohjeita on kuitenkin noudatettava.

Raivotautirokotteen antamista samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa ei suositella, ellei valmisteen tehoa ja turvallisuutta yhteiskäytössä ole tutkittu. Mikäli kissalla on aiemmin ollut tai epäilty olevan rokotereaktio, ei yhtäaikaista antamista suositella lainkaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2024