Lammas-, vuohi- ja sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat vuodenvaihteessa

8. joulukuuta 2021

Ruokaviraston ylläpitämien lammas- ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 1.1.2022 lähtien. Uudet yhteystiedot ovat seuraavat:

LAMMAS- JA VUOHIREKISTERI: Puhelinnumero: 0295 205 302, postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI, sähköpostiosoite: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

SIKAREKISTERI: Puhelinnumero: 0295 205 303, postiosoite: Sikarekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI, sähköpostiosoite: sikarekisteri@ruokavirasto.fi

Eläinrekisterien asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elainrekisterisovellukset/Asiakaspalvelu/

Postin toimitettavaksi annettavien lomakkeiden osalta kannattaa uusi osoite huomioida jo ennen vuodenvaihdetta, jotta postit saapuvat vuodenvaihteen jälkeen oikeaan osoitteeseen.

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterin sähköinen palvelu jatkaa toimintaansa samassa osoitteessa kuin aiemminkin: https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marjaana Spets, p. 029 520 5023, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi