Lammas-, vuohi- ja sikarekisteri korvataan uusilla rekistereillä

28. maaliskuuta 2024

Ruokavirasto uudistaa lammas-, vuohi- ja sikarekisteriä palvelemaan lainsäädännön, sidosryhmien ja teknologiaympäristön muuttuneita tarpeita paremmin. Kolmivuotisessa hankkeessa toteutetaan asiakkaille uusia palveluita lakisääteisten ilmoitusten tekemistä ja luotettavamman rekisteritiedon ylläpitämistä varten. Rekistereissä otetaan samalla käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoamat Suomi.fi-valtuutukset.

Uudistuksen tarkoituksena on korvata vanhat rekisterit ja toteuttaa uudet käyttöliittymät lakisääteisten ilmoitusten ja tunnistimien tilausten hallinnointia varten. Uudet rekisterit toteutetaan vuonna 2022 käyttöönotetun nautarekisterin pohjalle ja hankkeessa hyödynnetään nautarekisterin toimintoja ja käyttöliittymää lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Uudet rekisterit pitävät sisällään asiointi- ja viranomaiskäyttöliittymät sekä uudistetut rajapinnat sidosryhmille. Vanhat rekisterit ja rajapinnat tullaan poistamaan käytöstä uusien rekistereiden käyttöönoton myötä.

Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön Suomi.fi-palveluväylä ja luovutaan Kuriiri-rajapinnasta. Suomi.fi-valtuuksien avulla eläintenpitäjät voivat valtuuttaa henkilön tai yrityksen ilmoittamaan tai selaamaan tietojaan rekisterissä. Suomi.fi-palveluväylän ja uusien rajapintapalveluiden käyttöönotto tulee vaatimaan nykyisiltä rajapinnan käyttäjiltä toimenpiteitä. Valtuutuksen käyttöönotosta Ruokavirasto tiedottaa myöhemmin tarkemmin.

Uudistaminen aloitetaan lammas- ja vuohirekisteristä, joiden osalta uudistetut rekisterit otetaan käyttöön loppuvuoden 2025 aikana. Sikarekisterin uudistaminen aloitetaan vuoden 2025 aikana, ja käyttöönoton tavoiteaikataulu on vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lampaiden, vuohien ja sikojen rekisteröinnin kehittäminen varmistaa osaltaan Suomen hyvää eläintautitilannetta ja edistää eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta. Ajantasaiset rekisteritiedot ovat edellytys maataloustukien maksujen onnistumiselle.

Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan Ruokaviraston internetsivuilla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jyrki Hautamäki, p. 029 520 4592, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi