Suomi.fi-valtuuttaminen

Eläinrekistereissä (nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä) on käytössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama Suomi.fi-valtuutus. Valtuuksien avulla voit valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan puolestasi tietoja eläinrekisteriin ja/tai selaamaan eläinrekisterin tietojasi. Valtuuden kunkin eläinlajin rekisterin ilmoitusten tekemiseen ja selaukseen voi antaa henkilö, jolla on voimassa oleva eläintenpitoilmoitus kyseessä olevalle eläinlajille Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Huomioi, että valtuutuksia voit antaa toiselle osapuolelle, tapauksesta riippuen eri pituisina ajanjaksoina, aina vuorokaudesta 25 vuoteen asti.  

Alla on kuvattu toimijakohtaisesti ohjeistusta valtuuttamiseen liittyen.

 

Eläintenpitäjät

Tilatunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi lähes kaikki maataloustukien hakijat)

Tilatunnuksellisella toimijalla eläimet ovat eläinrekisterissä tilatunnuksen alla. Tilatunnuksen taustalla olevalla juridisella muodolla (yritys, yksityishenkilö) ei ole merkitystä valtuutuksen antamiseen. Tilatunnuksen valtuutuksen voi antaa vain tilatunnuksen osallinen, jolla on tilatunnukselle tehty, voimassa oleva eläintenpitoilmoitus ko. eläinlajille Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Valtuutus annetaan tilatunnuksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "henkilökohtaiset valtuudet". Valtuutta ei tarvitse antaa muille tilatunnuksen osallisille, koska kaikille osallisille muodostuu käyttöoikeudet automaattisesti. Tilatunnuksen eläintenpitoilmoituksen voimassaolon voi tarkistaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta. Tilatunnuksen osalliset voi tarkistaa Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuviranomaiselta.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi kotieläinpihat, yhdistykset. Ei koske tilatunnuksella toimivia.)

Yritystunnuksellinen (Y-tunnuksellinen) toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. Yrityksen valtuutuksen Suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö tai yrityksen valtuuttama henkilö. Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "yrityksen valtuudet". Jos esimerkiksi yritys antaa valtuuden nautarekisteriin, tulee tällöin yrityksen ilmoitus nautojen eläintenpidosta olla voimassa y-tunnuksella. Yrityksen ilmoituksen eläintenpidosta voi tarkistaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Henkilötunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi eläimiä lemmikkinä pitävät toimijat)

Henkilötunnuksellinen toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. Henkilötunnuksen puolesta tehtävän valtuutuksen voin antaa henkilö, jolla on voimassa oleva eläintenpitoilmoitus kyseessä olevalle eläinlajille. Valtuutus annetaan henkilön puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "henkilökohtaiset valtuudet". Henkilötunnuksella tehdyn ilmoituksen eläintenpidosta voi tarkistaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta.

 

Verkkopankkitunnuksettomat

Suomi.fi-valtuuksien avulla voi antaa luottohenkilölleen luvan asioida puolestaan monissa palveluissa. Aiemmin tämä on vaatinut tunnistautumista Suomi.fi-valtuuksiin esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Nyt palvelu avautuu myös henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta itse käyttää digipalveluja tai joilla ei ole tunnistautumisvälineitä.  

Suomi.fi-valtuudet on sähköinen valtakirja. Sen avulla valtuuttaja ja valtuutettu sopivat yhdessä, missä palveluissa ja mitä asioita valtuutettu hoitaa valtuuttajan puolesta. Lisätietoa Suomi.fi-Internetsivuilla.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Teurastamot ja eläinvälittäjät

Teurastamot ja eläinvälittäjät asioivat eläinrekistereissä välittäjätunnuksella tai Y-tunnuksella. Yrityksen valtuutuksen Suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö tai yrityksen valtuuttama henkilö. Valtuutus annetaan yrityksen puolesta asiointiin DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "yrityksen valtuudet". Jos yritys antaa valtuuden esimerkiksi nautarekisteriin, tulee yrityksen toiminta olla Suomi.fi valtuuspalvelussa kytkettynä eläinlajiin nauta . 

 

                                             

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024