Lammas- ja vuohirekisterissä on käyttökatkoja (Julkaistu elokuussa 2017)

20. marraskuuta 2018

Elokuu 2017

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8.–4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin.

Lammas- ja vuohirekisterisovellus ei toimi katkojen aikana. Näin ollen kaikkien käyttäjien ja sähköistä eläinluetteloa pitävien tulee toimia katkojen aikana tämän ohjeistuksen mukaisesti, jolloin katkosta ei aiheudu seuraamuksia mahdollisissa valvonnoissa.

Weblammas sovellus toimii katkojen aikana normaalisti ja sinne tehdyt kirjaukset siirtyvät katkojen jälkeen viranomaisrekisteriin. Kirjauspäivän katsotaan olevan se päivä kun ilmoitus on tehty Web-lampaaseen. Katkojen päättymisen jälkeen on kuitenkin syytä tehdä tietojen synkronointi ja varmistaa, että kaikki kirjatut tiedot ovat päivittyneet viranomaisrekisteriin.

Lue lisää elokuun saatekirjeestä.