Muutos sähköisen eläinluettelon ylläpitämiseen (naudat, lampaat ja vuohet) (Julkaistu 24.8.2018)

20. marraskuuta 2018

24.8.2018

Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien osalta Evira muuttaa ohjeistustaan sähköisen eläinluettelon ylläpitämisestä samanlaiseksi kuten naudoillakin. Lampaiden ja vuohien sähköisen eläinluettelon tapahtumat on ilmoitettava eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta.

Aiemmin tulkinta oli viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Poikimisen tapahtuma-ilmoituksen määräaika säilyy edelleen kuudessa kuukaudessa.

Naudat

Sähköisen nautaeläinluettelon päivitysvaatimusta on muutettu maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksella. Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin.

Tähän saakka eläimiä koskevat tapahtumat on pitänyt merkitä nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta.

Muutokset koskevat sähköistä rekisteriä hyödyntäviä tiloja ja niitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2018 alkaen.

Muutokset otetaan huomioon kuluvan vuoden valvonnoissa. 

Muutos ei koske niitä eläintenpitäjiä, joilla ei ole käytössään sähköistä ilmoituskanavaa.

Evira on päivittänyt nautojen, lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohjeet, jotka ovat saatavissa eläinlajikohtaisilta internetsivuilta.

Lisätietoja: kirsi.henttu@ruokavirasto.fi merkintä- ja rekisteröinti, marjaana.spets@ruokavirasto.fi valvonta