Rekisteröintimaksua korotettu 1.1.2015

20. marraskuuta 2018

1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista nostaa lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun 1,20 euroon/eläin. Teurastamoilta perittävä teurastusilmoituskohtainen rekisteröintimaksu nousee 0,40 euroon. 

Rekisteröintimaksulla katetaan osittain ulkoistetun asiakaspalvelun kustannuksia.