Tuottajien kannattaa viimeistään nyt tarkastaa tukiehtoina olevat eläinilmoitukset (Julkaistu 25.1.2016)

20. marraskuuta 2018

25.1.2016

Teuraskaritsa- ja kilipalkkion ja nautojen teurastukien maksatusajot eläinrekistereistä tehdään lähipäivinä. Tuen hakijoiden kannattaa tarkistaa, että tukieläimille on tehty tarvittavat ilmoitukset. Tuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on tehnyt eläimestä poistoilmoituksen ja että teurastamo on tehnyt tukieläimestä teurastusilmoituksen.

Lampaiden ja vuohien pitäjille Evira suosittelee, että poisto- ja teurastusilmoitukset tarkastetaan sähköisestä lammas- ja vuohirekisterisovelluksesta. Sovelluksen Teurastustapahtumat -välilehdeltä pystyy tarkistamaan teurastamon tekemät teurastusilmoitukset. Käyttöoikeudet sovellukseen saa oman kunnan maaseutuviranomaiselta.

Samalla välilehdellä näkyy punaisella korostettuna eläin, jolla on teurastusilmoitus, mutta jolle ei ole tehty poistoilmoitusta. Erityisesti WebLampaan ja WebVuohen käyttäjien kannattaa tarkastaa, että poistoilmoitus on tehty, koska näiden sovellusten ominaisuutena on poistaa eläin elossa olevien eläinten listalta teurastamon tekemän teurastusilmoituksen yhteydessä. Siten poistoilmoitus saattaa helposti jäädä lampaiden ja vuohien tuottajilta tekemättä.

Naudoilla teurastettujen nautojen tiedot ja tehdyt poistoilmoitukset tai niiden puutteet on toimitettu tiloille listauksena tapahtumaotepostituksella, joita on vuoden 2015 aikana ollut viisi kappaletta.