Porovahinkolautakunta

Porovahinkolautakunta on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja seuraavista aiheista:

  1. mikä on paliskunnan poronhoitolain 32 §:ssä tarkoitettu aitaamisvelvollisuus;
  2. ovatko porot aiheuttaneet 34 §:ssä tarkoitettua korvattavaa vahinkoa ja mikä on
    vahingon suuruus vahinkolajeittain eriteltynä;
  3. mikä on 43 §:n 4 momentissa tarkoitettu porojen käypä arvo paliskunnan tietyissä etuosto-oikeustilanteissa.

Porovahinkolautakunnalle kuuluu myös sovittelu edellä mainituissa riita-asioissa.
Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia ja toimivat virkavastuulla. Lautakunnan hallintopalveluista huolehtii Ruokavirasto.

Poroja pellollaKuva: Juha Järvenpää

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024