Luomueläinten ruokintaan uusia vaihtoehtoja

29. marraskuuta 2023

Luomueläinten ruokinnan tulee aina perustua 100 % luomurehuihin ja sallittuihin tavanomaisiin rehu- ja lisäaineisiin.

Asetuksen (EU) 2021/1165 muutos sallii jatkossa tavanomaisten propyleeniglykolin, leväöljyn ja kalsiumkloridin käytön rehuaineena. Uusia sallittuja hivenaineita ovat rautakelaatti ja -dekstraani, kuparikelaatti, mangaanikelaatit, sinkkikelaatti ja seleenihiiva.

Käyttötarkoitukset ja -kohteet on määritelty tarkasti. Kalsiumkloridia voidaan käyttää poikimahalvauksen ja veren alentuneen kalsiumpitoisuuden aiheuttaman riskin vähentämiseen lypsylehmillä. Propyleeniglykolia voidaan antaa ketoosivaaran vähentämiseen lypsylehmille, uuhille ja kutuille. Porsaille sallitaan syntymän jälkeen rautadekstraanin anto riittämättömien rautavarastojen täydentämiseen.

Uusien rehu- ja hivenaineiden käyttömahdollisuus muuttaa tammikuussa 2019 annettua Ruokaviraston linjausta. Kalsiumpropionaattia ja rauta(II)fumaraattia ei ole enää mahdollista käyttää luomueläimille. Käytöstä poistuu toimintamalli, jossa eläinlääkäri laati tilalle listan poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon tarkoitetuista valmisteista ja lista liitettiin osaksi tilan eläintenhoitosuunnitelmaa.

Tarkkuutta edelleen täydennysrehujen käyttöön

Vastuu luomueläinten tuotantoehtojen mukaisesta ruokinnasta on aina toimijalla. Eläinlääkäri saattaa suositella tai määrätä luomumärehtijöille täydennysrehuja, joiden koostumus ei vastaa luomulainsäädäntöä. Täydennysrehu saattaa sisältää esimerkiksi B- tai C-vitamiinia ja tavanomaisia rehuaineita (esim. sokeria, glyserolia, hiiltä). Tällaisia täydennysrehuja ei voi käyttää luomumärehtijöille ’hoitokerta’-merkinnällä, koska hoitokerta-merkintä liittyy lääkevalmisteisiin. Näiden täydennysrehujen käyttö on luomuasetuksen vastaista. Varmista aina ennen täydennysrehun hankintaa, että se soveltuu luomutuotantoon.

Mikäli epäilet täydennysrehun soveltuvuutta luomumärehtijöille, kysy neuvoa ELY-keskuksen luomuasiantuntijalta tai luomueläintuotannon neuvojalta!

Asetusmuutos ei muuta luomueläinten lääkinnän ohjeistusta.

 

Lisätietoja: 

luomurehu@ruokavirasto.fi

Luomukotieläintuotanto
erityisasiantuntija Merja Manninen, p. 040 8498 325

Luomurehut
erityisasiantuntija Nora Mäntysaari, p. 050 465 6908

Lähteet:

EU:n luomuasetus (EU) 2018/848

EU:n täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165

EU:n täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2229

Ruokaviraston tiedote 9.1.2019: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/uutiset/tarkkuutta-taydennysrehujen-kayttoon-luomumarehtijoiden-ruokinnassa/