Luomukotieläinten ruokinta vaatii tarkkuutta

31. tammikuuta 2023

Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien täydennysrehujen tulee muiden rehujen tavoin olla luomuasetuksen mukaisia. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että rehuaineiden tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja. Jos näin ei ole, tulee rehuaineiden löytyä luomun täytäntöönpanoasetuksen liitteestä 3. Luomukotieläinten ruokinta perustuu EU-lainsäädäntöön, eikä siitä ole mahdollista kansallisesti poiketa. Esimerkiksi täydennysrehujen kantaja-aineiden tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja tai löytyä luomun täytäntöönpanoasetuksen liitteestä 3.

Valvonnassa lähdetään siitä ajatuksesta, että viljelijän on voitava luottaa ostamansa täydennysrehun merkintöihin. Täydennysrehujen merkintöjä tarkastetaan erityisesti luomurehuja valmistaviin yrityksiin kohdistuvilla tarkastuskäynneillä. Lisäksi täydennysrehuja on valvottu luomualkutuotannon toimijan vuotuisen tarkastuksen yhteydessä.  Valvonnassa ei ole aiemmin painotettu luomukotieläintuotannossa käytettävien täydennysrehujen koostumuksen tarkastamista. Rehuteollisuuden aktivoiduttua asian tiimoilta tullaan tätä jatkossa painottamaan. Luomukotieläintuottajat saavat syöttää mahdolliset varastossa olevat täydennysrehut eläimille.

Tavanomaisten rehujen käyttö tilalla on sallittua vain poikkeusluvalla ja hätätilanteessa. Esimerkiksi nuoren siipikarjan ja nuorten sikojen ruokinnassa on sallittua käyttää tavanomaista valkuaista poikkeuslupakäytännöllä, jota on mahdollisuus jatkaa vuoden 2026 loppuun asti. Poikkeuslupaa tulee hakea vuosittain.

Luomuvasikoiden juotto

Luomuvasikat on ruokittava mieluiten oman emän luomumaidolla tai saman eläinlajin luomumaidolla vähintään 90 päivää. Toissijainen vaihtoehto on toisen eläinlajin tuottama luomumaito. Kyseisenä aikana ei saa käyttää kemiallisesti syntetisoituja aineita tai kasviperäisiä aineksia sisältäviä juottorehuja. Mikäli luomuvasikoille ei ole oman emän luomumaitoa tai luonnollista luomumaitoa riittävästi tai sitä ei ole saatavilla, voidaan ne juottaa juomarehulla, jonka koostumus täyttää luonnonmukaiselle rehulle asetetut vaatimukset.

Toiminta hätätilanteessa

Hätätilanteessa, emon kuollessa tai hylätessä jälkeläisensä välittömästi syntymän jälkeen, paras vaihtoehto juottoon on luomuternimaito/luomumaito. Jos luomuvasikan lisäruokinta tavanomaisesta tuotannosta peräisin olevalla juomarehulla on hätätilanteessa välttämätöntä, menettää eläin luomukelpoisuutensa. Ennen kuin eläin tai siitä saatu tuote voidaan markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna, on vasikan kohdalla noudatettava 12 kuukauden siirtymävaihetta. Se voidaan aloittaa, kun eläinten ruokinta täyttää luonnonmukaiselle tuotannolle asetetut vaatimukset. Parhaiten tästä voidaan varmistua aloittamalla siirtymävaihe vasta tavanomaisen juomarehun antamisen loputtua. Toiminta hätätilanteessa tulee kuvata yksityiskohtaisesti eläintenhoitosuunnitelmassa.

Lisätietoja: 
luomurehu@ruokavirasto.fi

Luomukotieläintuotanto
erityisasiantuntija Merja Manninen, p. 040 8498 325

Luomurehut
erityisasiantuntija Nora Mäntysaari, p. 050 465 6908

Linkit (päivitetty 2.2.2023):

Luomuasetus

Luomun täytäntöönpanoasetus