Rehulaki 1263/2020

Voimaantulo: 1.1.2021

Laki rehulain muuttamisesta 18/2022

Voimaantulo 28.1.2022

MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 1266/2020
Voimaantulo: 1.1.2021

MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 71/2022
Voimaantulo: 28.1.2022

Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019

Voimaantulo 20.12.2019

MMM:n asetus rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta  20/2014
Voimaantulo: 15.12.2014

MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/2009
Kumottu säädöksellä 1548/2019 (1.1.2020) 

MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista annetun MMM:n asetuksen 4/11 kumoamisesta 1064/2020
Voimaantulo: 25.12.2020

MMM:n asetus zoonooseista 316/2021
Voimaantulo: 21.4.2021

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista  517/2015

Voimaantulo 1.7.2015

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 1283/2019

Voimaantulo: 20.12.2019

MMM:n asetus eläimistä saatavista sivutuotteista  783/2015
Voimaantulo: 1.7.2015 

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002
Voimaantulo: 1.5.2002 
Muutokset: 
Laki 687/2004 (4.8.2004)

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2022