Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset

Rehualan toimijan tulee ilmoittaa vuosittain Ruokavirastoon tiedot valmistamistaan, tuoduista ja viedyistä rehuista sekä valmistukseen käytetyistä raaka-aineista. Ilmoitusvelvollisuus on lakisääteinen. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske rehujen alkutuotantoa (useimmat viljelijät ja kotieläintuottajat).

Ruokavirasto lähettää vuosi-ilmoituspyynnön niille rekisteröityneille toimijoille, jotka ovat ilmoittaneet valmistavansa, tuovansa tai vievänsä rehuja.

Tee vuosi-ilmoitus sähköisen asioinnin kautta: kirjaudu TOUKOon.

Ruokavirasto edellyttää vuosi-ilmoituksen antamista TOUKOn lomakepohjilla ja sähköisen asiointipalvelun kautta. Lomakkeita ei voi palauttaa eikä vuosi-ilmoitusta antaa muilla tavoilla.

Ilmoitettuja valmistus- ja tuontimäärätietoja käytetään valvonnan suunnitteluun ja tilastointiin. Tilastot valmistetuista, tuoduista ja viedyistä rehuista julkaistaan sivulla tilastot ja raportit. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja niitä voidaan luovuttaa viranomaistehtävien suorittamiseen.

Kaikkien rehun valmistajaksi, tuojaksi tai viejäksi rekisteröityneiden toimijoiden tulee antaa vuosi-ilmoitus, vaikka ilmoitusvuoden aikana ei olisi ollut rehujen valmistusta tai tuontia. Myös elintarvike- tai muun teollisuuden sivutuotevirrat, jotka toimitetaan rehukäyttöön, lasketaan rehun valmistukseksi. Ilmoituksen antamatta jättäminen nostaa toimijan tarkastustiheyteen vaikuttavaa riskiluokitusta. Vuosi-ilmoituksen toistuva laiminlyönti voi myös johtaa siihen, että toimija poistetaan rekisteröityjen rehualan toimijoiden luettelosta.

Rehujen valmistusilmoituksen tekee se toimipaikka,

  • jossa rehu on valmistettu (Esim. yritys 1 valmistaa yritykselle 2 rehuja tehtaalla x ja y -> yritys 1 laatii molemmille toimipaikoille oman valmistusilmoituksen.) tai
  • jossa toisen toimijan valmistama rehu on pakattu (Esim. yritys 1 pakkaa yrityksen 2 rehuja pienempiin pakkauksiin -> Molemmat ilmoittavat valmistuksesta, mutta yritys 1 ilmoittaa valmistuksen olevan vain pakkaamista) tai
  • josta tuotteita on toimitettu rehukäyttöön (Esim. yritys 1 välittää teurastamon 3 sivutuotteita rehukäyttöön -> teurastamo ilmoittaa toimitetut määrät valmistuksena).

 

Jos saat vuosi-ilmoituspyynnön, mutta yritykselläsi ei enää ole ilmoitettavaa toimintaa, tee toiminnan muutosilmoitus tai lopetusilmoitus ensisijaisesti TOUKO-asiointipalvelussa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2023