Sähköinen asiointipalvelu (Touko) rehualan toimijoille

Rehualan toimijat (muut kuin rehualan alkutuotannon toimijat) asioivat ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta:

Touko-asiointipalvelussa käyttäjät voivat

 • Päivittää rekisteritietonsa (esimerkiksi muutokset toiminnassa, yhteystiedoissa ja yhteyshenkilöissä sekä omistajavaihdokset).
 • Hakeutua rehualan toimijoiden rekisteriin (ei koske rehun alkutuotantoa)
  Ilmoittaa rehualan toiminnan päättymisestä
 • Tarkastella ja ladata viimeisimpiä rehuvalvonnan asiakirjoja (ilmoitukset, päätökset, tarkastusraportit, luvat, vientitodistukset, näytetulokset)
 • Tehdä vuosi-ilmoituksen rehujen valmistuksesta, tuonnista ja viennistä sekä lääkerehuissa käytetyistä lääkeaineista.

Touko-asiointipalvelua voivat käyttää yritykset, jolla on Y-tunnus. Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, voit pyytää rekisteröitymiseen liittyviin asioihin apua sähköpostitse: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi.

Touko-palvelun käyttöohjeet

 1. Hae tarvittaessa käyttöoikeudet
 2. Kirjaudu Toukoon, toimipaikan valinta
 3. Tarkista rekisteröidyt tiedot, ilmoita muutoksista
 4. Tee uudelle toimipaikalle rekisteröinti-ilmoitus
 5. Ilmoita sähköpostiosoite Toukosta saapuville ilmoituksille
 6. Mistä saan apua, jos käytössä tulee ongelmia?

1. Käyttöoikeuksien hakeminen

Voit kirjautua suoraan Touko-palveluun, jos sinulle on merkitty kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) edustamisoikeus yritykseen tai organisaatioon (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Kuitenkin, jos yhtiöjärjestykseen on kirjattu, ettei voi hoitaa yksin yrityksen asioita, on haettava Yritys-Suomelta valtuudet kirjautua Toukoon. Yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.

Suositus on, että ainakin rehuvalvonnan yhteyshenkilöksi ilmoitetulle sekä toimipaikan vuosi-ilmoituksen laativalle henkilölle annetaan valtuudet Touko-palveluun. Se tehdään Suomi.fi-sivustolla kohdassa Valtuudet.

Kirjoita valtuuksia antaessa/pyytäessä kohtaan ”hae valtuusasioita” hakusanaksi rehuala. Sillä löytyy oikea valtuusasia ”Rehualan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot” Touko-asiointia varten.

Jos valtuuksien myöntäminen ei onnistu edellä mainitulla tavalla, on olemassa vaihtoehtoinen valtuuttamistapa. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tarvittavilla henkilöillä ei ole tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai suomalaista henkilötunnusta. Valtuutushakemus tehdään Suomi.fi-sivustolla.

2. Toukoon kirjautuminen

Kirjaudu Touko-palveluun osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi 

 • Palvelu toimii parhaiten Chrome- Firefox- ja Safari -selainten uusimmilla versioilla.
 • Jos et pääse sisälle palveluun, ei Suomi.fi-valtuutesi ole kunnossa. Voit kysyä apua Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9–16.15), puh. 0295 020 500.

Kun pääset kirjautumaan palveluun, valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida. Näet kerralla vain yhden yrityksen toimipaikan asiointitiedot (ilmoitukset/valvonta-asiakirjat). Voit vaihtaa asioinnin kohteena olevaa toimipaikkaa seuraavasti:

2.1 Toimipaikan valinta vaihe vaiheelta:

 1. Napsauta vasemman reunan Valitse toimipaikka -painiketta.

 2. Valitse asiointia kuvaava toimiala -kohtaan Rehualan toiminta.

 3. Napsauta valkoista vaakapalkkia, jolloin näkyviin tulevat ne samaa y-tunnusta käyttävät toimipaikat, jotka ovat rekisteröityjä rehualan toimijoita. Valitse toimipaikka, jonka tietoja haluat muuttaa ja napsauta Tallenna-painiketta.
  Huom. Jos toimipaikkaa ei löydy valikosta, voit lisätä uuden toimipaikan vaakapalkin oikealta puolelta kohdasta [+ Ilmoita uusi toimipaikka].

 4. Nyt voit tarkastella toimipaikkaa koskevia valvonnan asiakirjoja tai ilmoittaa toiminnan/yhteystietojen muutoksista tai tehdä vuosi-ilmoituksen.


3. Tietojen tarkistaminen ja muutosilmoituksen tekeminen

Toimipaikat, jotka ovat jo rekisteröityneitä rehualan toimijoita, tarkistavat rekisteröidyt tietonsa kohdassa muutosilmoitus, ja päivittävät yhteystietonsa ja rekisteröidyt toimintonsa tarvittaessa. Ohjeita toimintojen ja tuotetyyppien valintaan
Huom. Jos yrityksellä on useampi toimipaikka rekisteröityneenä rehualan toimijaksi, muutosilmoitus tulee tehdä jokaiselle toimipaikalle, jota muutos koskee.

Rehualan toiminnan päättymisestä tehdään lopetusilmoitus. Jos koko yritys lopettaa toimintansa, jokaisen rekisterissä olevan toimipaikan lopettaminen ilmoitetaan erikseen.


4. Toimipaikan rekisteröinti rehualan toimijaksi

Toimipaikasta, jota ei vielä ole rekisteröity rehualan toimijaksi, tehdään rekisteröinti-ilmoitus. Katso tarvittaessa ohjeita toimintojen ja tuotetyyppien valinnasta.

Rekisteröitymisen lisäksi voit hakea sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää niille rehualan toimijoille, joilta sellaista edellytetään.

Rekisteröityminen on maksullista. Rekisteröityminen ja hyväksynnän hakeminen on maksullista, muutos- ja lopetusilmoitukset eivät ole. Ajantasaiset hinnat Ruokaviraston hinnastossa kohdassa Rehut.

5.    Asiointipalvelun ilmoitusasetusten muokkaaminen

Ilmoitusasetuksiin lisätyt yhteystiedot ovat ainoastaan Toukosta lähteviä sähköposti-ilmoituksia varten. Ilmoitusasetuksissa annettuihin sähköpostiosoitteeseen lähtee tieto esim. Toukossa nähtävistä uusista valvonnan asiakirjoista. Ilmoitusasetusten muuttaminen ei vaikuta toimipaikalle ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin, vaan yhteyshenkilöt päivitetään muutosilmoituksella.

 1. Napsauta oikean reunan alempaa Muokkaa-painiketta.
 2. Anna yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, johon voidaan lähettää ilmoitus, kun Touko-palvelussa on ladattavissa mm .pöytäkirjoja, tutkimustodistuksia ja päätöksiä.


6.    Yhteydenotot

Apua Toukon käyttöoikeuden eli suomi.fi-valtuuksien hakemiseen: Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500

Apua Touko-asiointipalvelun käyttöön: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi
 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2023