6 Luomurehu

Luomutuotantoeläimille tarkoitettuja rehuja on kahdenlaisia:

  • Luonnonmukaisista raaka-aineista tuotettuja (luomurehut)
  • Tavanomaisista raaka-aineista valmistettuja, jotka on sallittu komission asetuksessa (EU) 2021/1165 (liite III) luomutuotantoeläinten ruokinnassa (luomutuotannossa sallitut tavanomaiset rehut).

Luomurehujen merkintä

Luomutuotannossa käytettävät rehut pitää merkitä tavanomaisten rehujen tavoin rehuaineena tai rehuseoksena. Lisäksi:

  • Kun rehu on valmistettu luomuraaka-aineista ja rehu täyttää komission luomuasetuksen vaatimukset, se voidaan nimetä luomurehuksi. Rehun nimessä voi käyttää luomu-, eko- tai bio-termejä. Luomurehun etikettiin tulee merkitä kuiva-aineeseen perustuen luomutuotannon ja/tai sen siirtymävaiheesta 2 (SV2) saatujen rehuaineiden prosenttiosuus, sekä tavanomaisten rehuaineiden prosenttiosuus ja maatalousperäisten rehujen kokonaisprosenttiosuus.

  • ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EU) 2018/848 ja (EU) 2021/1165 mukaisesti”, on merkintä muille luomutuotantoon soveltuville rehuille. Näin voi merkitä kahden tyyppisiä luomutuotantoon soveltuvia rehuja:
    • Rehut, jotka luomuvalvonnassa oleva rehualan toimija valmistaa, mutta jotka eivät täytä luomurehun vaatimuksia (eli luomuraaka-aineiden prosenttiosuus rehun kokonaiskuiva-aineesta on liian alhainen). Näissä rehuissa tulee olla luomuvalvontaviranomaisen eli Ruokaviraston tunnus FI-EKO-201.
    • Tavanomaiset täydennysrehut, joiden tavanomaiset raaka-aineet ovat luomuasetuksen mukaan sallittuja ((EU) 2021/1165 liite III), mutta joiden valmistaja ei kuulu luomuvalvontaan. Näissä rehuissa (esim. kivennäistäydennysrehut) ei ole yhtään luonnonmukaisesti tuotettua raaka-ainetta. Tällaisen tavanomaisen luomuun soveltuvan rehun etiketissä ei saa käyttää valvontaviranomaisen tunnusnumeroa FI-EKO-201.

Muita kuin edellä mainittuja luomuviittauksia rehuissa ei saa olla.

Luomurehujen merkintöjä ei sovelleta turkiseläinten rehuihin.

Lisää tietoa luomurehuista löydät luomutuotannon ohjeista.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2022