Rehun lisäaineet

Rehun lisäaineet ovat rehuja, joita käytetään eläinten ruokinnassa

  1. parantamaan rehun raaka-aineiden tai eläintuotteiden ominaisuuksia,
  2. tyydyttämään eläinten ravitsemuksellisia tarpeita,
  3. edistämään eläintuotantoa vaikuttamalla erityisesti eläimen suoliston mikrobistoon tai rehujen sulavuuteen,
  4. tuomaan eläinten ravintoon aineita, jotka edistävät erityisiä ravitsemuksellisia tavoitteita,
  5. täyttämään ravitsemuksen hetkellisiä erityistarpeita,
  6. estämään tai vähentämään eläinten ulosteiden aiheuttamia haittoja tai
  7. parantamaan ympäristöä.

Rehun lisäaineista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä, ja vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa unionissa saattaa markkinoille, käyttää tai prosessoida. Lisäaineelta vaaditaan hyväksymistä varten osoitus tehokkuudesta siinä tarkoituksessa, jossa sitä käytetään, ja haitattomuudesta ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Rehun lisäaineita lisätään tarkoituksellisesti rehuun tai veteen, ja ne voivat olla kemiallisia yhdisteitä, entsyymejä tai mikro-organismeja, aineita tai valmisteita.

Hyväksymättömien rehun lisäaineiden hyväksyntähakemusta varten tehtävien tieteellisten ruokintakokeiden suorittamiseen annettavista luvista säädetään kansallisesti. Suomessa luvan hyväksymättömän rehun lisäaineen käyttämiseen ruokintakokeessa myöntää hakemuksesta Ruokavirasto.

Lisätietoa

  • Ohje REHU 12832/3 Luvan hakeminen EU:ssa hyväksymättömän rehun lisäaineen käyttöön tuotantoeläinten tieteellisessä ruokintakokeessa (pdf, 107 kt)
  • Lomake: Ruokintakoelupahakemus (doc, 81 kt)
Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2023