Hevosten rehuja koskevat samat lainsäädännön vaatimukset kuin muidenkin elintarviketuotantoeläinten rehuja

3. marraskuuta 2022

Rehujen markkinoille saattamisesta säädetään asetuksessa (EY) 767/2009.

Rehujen tarkoituksena on täyttää eläimen ravitsemukselliset tarpeet, ei hoitaa tai parantaa sairauksia. Rehuista ei saa esittää terveydellisiä tai sairauksiin viittaavia väittämiä, ellei niille ole hyväksytty erityistä ravitsemuksellista käyttötarkoitusta asetuksessa (EU) 2020/354.

Lue lisätietoa hevosrehujen markkinoinnista ja merkinnöistä täältä: Tietoa hevosrehujen markkinoinnista (pdf, 169 kt)