Käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö sallitaan jatkossa laajemmin sikojen ja siipikarjan rehuissa

7. syyskuuta 2021

TSE-asetuksen (EY) N:o 999/2001 muutoksella sallitaan sioista saatavan käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP, Processed Animal Protein) käyttö siipikarjan rehuissa, siipikarjasta saatavan PAP:in käyttö sikojen rehuissa sekä hyönteisistä saatavan PAP:in käyttö sikojen ja siipikarjan rehuissa tietyillä edellytyksillä.

TSE-asetuksen muutos (EU) 2021/1372 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, josta voi tutustua tarkemmin mm. käsitellyn eläinvalkuaisen käytön edellytyksistä.

Käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö elintarviketuotantoeläinten rehuseosten valmistuksessa edellyttää hyväksyntää, jota tulee hakea Ruokaviraston rehujaostosta hyvissä ajoissa ennen valmistuksen aloittamista. Alkutuotannon toimijoille ko. eläinvalkuaisen käytöstä seuraa myös rekisteröinti/hyväksymisvelvoitteita tapauksen mukaan. Asetuksessa säädetään myös edellä mainittujen eläinvalkuaisten ja niitä sisältävien rehuseosten merkintävaatimuksista/varoituslauseista.

Ruokaviraston nettisivuja tullaan päivittämään asetuksen aiheuttamien muutosten suhteen syksyn aikana.