Rehualan toimijoiden toimenpiteet lintuinfluenssan torjumiseksi

19. heinäkuuta 2023

Lintuinfluenssaa on tänä kesänä todettu runsaasti luonnonvaraisissa linnuissa, minkä lisäksi lintuinfluenssaa on todettu turkiseläimissä. Tartunnan leviäminen siipikarjaan tai edelleen turkiseläimissä aiheuttaa suuria menetyksiä ja alueellisia toimintarajoituksia. Lintuinfluenssa voi myös tarttua ihmiseen. Tilanteen vakavuuden vuoksi ja taudin leviämisen estämiseksi myös rehualan toimijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota suojaustoimenpiteisiin. Lintuinfluenssan torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat samanlaisia kuin muidenkin eläintautien - kuten salmonellan - torjuntatoimenpiteet. Lintuinfluenssatilanteesta johtuen näissä toimenpiteissä on nyt syytä noudattaa erityistä tarkkuutta. Tuotanto- ja varastointitilojen sekä kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava riittävillä puhdistustoimenpiteillä ja lintujen pääsy tiloihin on estettävä. Toimijoiden on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että laitosalueella ei ole lintuja houkuttelevia tekijöitä, kuten maahan pudonnutta rehua. Tauti voi levitä myös kuljetuskaluston välityksellä. Ruokaviraston Toimintaohje rahtisekoittajille, rehujen kuljettajille ja maatiloille salmonellan leviämisen ehkäisemiseksi pätee soveltuvin osin myös lintuinfluenssan torjuntaan. Lue lisää Ruokaviraston nettisivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/ajankohtaista-lintuinfluenssasta/.