Ruokavirasto tehostaa rehujen nettimarkkinoinnin valvontaa

29. elokuuta 2022

Rehujen merkintävaatimukset koskevat rehun etiketissä tai muussa asiakirjassa annettujen tietojen lisäksi myös internetissä ja muilla etäviestimillä annettavia tietoja. Rehun ei saa esimerkiksi väittää ehkäisevän, hoitavan tai parantavan sairauksia. Ravinnonsaannin optimointia ja fysiologisen tilan tukemista koskevat väittämät ovat sallittuja. Väittämistä tulee olla tieteellisesti todettua näyttöä kyseisten eläinlajien ruokinnassa. Rehut erityiseen ravitsemukselliseen tarkoitukseen tulee merkitä erityisruokavalioksi, ja niiden tulee olla asetuksella annetussa käyttötarkoitusluettelossa. Ruokaviraston rehujaosto tehostaa rehujen nettimarkkinoinnin valvontaa ja kiinnittää huomiota erityisesti lainsäädännön vastaisten terveys- ja lääkinnällisten väittämien käyttämiseen. Rehujen merkinnöistä saa lisätietoa rehujen merkintäoppaasta, ja väittämistä voi lukea lisää oppaan kohdista 3.2 ja 11.