Vuoden vaihde toi mukanaan muutoksia rehuvalvonnan maksullisuuteen

15. tammikuuta 2024

Vuoden 2024 alusta lähtien rehujen markkinavalvonta on toimijoille maksullista, mikäli näytteessä on jotain huomautettavaa. Jos rehunäyte on lainsäädännön vaatimusten mukainen eikä siinä ole huomautettavaa, markkinavalvonta on toimijalle maksutonta.

Toinen maksuihin liittyvä muutos koskee rehualan toimijoiden tekemiä muutosilmoituksia. Vuoden 2024 alusta lähtien rehualan toimijan rekisteritietojen päivittäminen on maksullista muutoin kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Touko-palvelun kautta tehdyt muutosilmoitukset ovat edelleen toimijoille maksuttomia.

Rehuvalvonnan maksullisuus perustuu MMMa 1248/2023 Ruokaviraston maksullisista suoritteista.