Hyväksytyt laboratoriot

Rehulain (RL) 1263/2020 32 § mukaan rehujen viranomaisnäytteitä voidaan tutkia joko kansallisessa vertailulaboratoriossa tai viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyissä laboratorioissa. Ruokavirasto hyväksyy viranomaisnäytteitä tutkivat laboratoriot hakemuksesta (RL 34 §) ja valitsee tarvittaessa käyttämänsä hyväksytyt laboratoriot tarjouspyyntömenettelyllä.

Ruokaviraston ottamia viranomaisnäytteitä erityisen riskialttiista rehuista sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin yhteydessä on tutkittu salmonellan varalta Ruokaviraston Tutkimus- ja analytiikkaosastolla ja / tai Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa. Rehujen kotimaisen valmistuksen valvonnan, markkinavalvonnan ja tilavalvonnan viranomaisnäytteet Ruokavirasto ohjaa pääsääntöisesti Tutkimus- ja analytiikkaosastolle tutkittavaksi. Tapaus- ja eräkohtaisesti Ruokavirasto voi tarvittaessa määrätä, missä laboratoriossa viranomaisnäyte / -näytteet tutkitaan.

Hyväksytyllä laboratoriolla on oltava kirjallinen laadunvarmistusjärjestelmä, laboratorion on oltava teknisesti pätevä ja sen tulee pystyä tuottamaan luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys. Laboratorion tulee olla riippumaton analysoidessaan viranomaisnäytteitä. Viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion tulee toimia, olla arvioitu ja akkreditoitu eurooppalaisten standardien EN ISO/IEC 17025, EN 45002 ja EN 45003 mukaisesti. Hyväksyntä voidaan antaa määräaikaisesti tai toistaiseksi ja se on mahdollista myös peruuttaa, jos hyväksytylle laboratoriolle asetetut edellytykset eivät enää toteudu.

Linkit rehualan toimijoille, hyväksytyille laboratorioille ja valtuutetuille tarkastajille laadittuun Ruokaviraston ohjeeseen (REHU 12807) ja hyväksyttyjen laboratorioiden luetteloon ovat alla.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2022