Tarvitseeko yrityksen rekisteröityä rehualan toimijaksi?

Kaikkien rehuketjussa toimivien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Ruokavirastoon. Rehualalla toimivat yritykset rekisteröityvät joko rehualan alkutuotannon toimijoiksi tai rehualan toimijoiksi.

Rehualan alkutuotannon toimijoita ovat:

 • rehua viljelevät maanviljelijät
 • kotieläintuottajat
 • kalankasvattajat
 • hyönteiskasvattajat

Rehualan alkutuotannon toimintaa ei ole:

 • rypsin puristaminen
 • rehuseosten valmistaminen myyntiin
 • -> tällöin rekisteröidyt kohdasta "rehuyrityksen rekisteröinti"

VILJELIJÖIDEN REKISTERÖINTI

Rehualan toimijoita ovat rehuyritykset eli esimerkiksi:

 • rehujen raaka-aineiden tuottajat
 • rehuseoksia valmistavat yritykset
 • lemmikkieläinten ruokia valmistavat yritykset
 • rehuja kuljettavat kuljetusliikkeet
 • rehuja varastoivat yritykset tai muutoin rehuja markkinoille saattavat yritykset
 • viljelijät, jotka puristavat rypsiä
 • viljelijät, jotka valmistavat rehuseoksia myyntiin

REHUYRITYKSEN REKISTERÖINTI

Elintarvikealan yritysten, jotka toimittavat tuotannon ylijäämää tai oheistuotetta rehuksi, tulee myös rekisteröityä rehualan toimijoiksi yllä olevasta linkistä. Samassa järjestelmässä tehdään myös ilmoitus rehuyrityksen muutoksista ja mahdollisesta lopettamisesta. Lemmikkieläinten ruokien vähittäismyyjien tai hyvin pienimuotoista rehujen viljelyä harjoittavien ei tarvitse rekisteröityä ollenkaan.

Rekisteröitymistä varten tarvitset Y-tunnuksen. Ruokavirasto rekisteröi vain kotimaisia eli suomalaisen Y-tunnuksen omistavia rehuyrityksiä. Kukin EU-maa valvoo oman maansa rehujen tuotantoa.

Tee rekisteröinti-ilmoitus vähintään kuukausi ennen arvioitua toiminnan aloittamista.

 

Mitä lupia tarvitsen rehutoiminnan aloittamiseen?

Rekisteröitymisen lisäksi tietty rehualan toiminta saattaa vaatia lupamenettelyä, hyväksyntää tai valvontaan hakeutumista. Esimerkiksi nämä toiminnat vaativat erillisen hakemuksen:

 • lemmikkieläinruokien valmistus
 • eläinperäisten sivutuotteiden käsittely
 • lääkerehun valmistus
 • tiettyihin rehun lisäaineisiin ja esiseoksiin liittyvä toiminta
 • kalajauhon käyttö elintarviketuotantoeläinten rehuissa (maatilalla)
 • hyväksymättömän rehun lisäaineen ruokintakokeet
 • luomurehun valmistus (muuhun kuin tilan omaan käyttöön)

Saat aloittaa rehualan toiminnan vasta rekisteröitymisen ja mahdollisen hyväksyntäpäätöksen jälkeen. Huomaa, että osa rehualan toiminnasta vaatii tarkastuskäynnin paikan päällä ennen hyväksyntäpäätöstä.

 

Lue lisää:

Lista rekisteröidyistä rehualan toimijoista

Rehuhygienia-asetus (EY) 183/2005

MMM:n asetus rehualan toiminnan harjoittamisesta 1263/2020

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2024