Antibioottiresistenssitietoja saatavilla Avoin tieto -sivustolta

23. maaliskuuta 2021

Antibioottiresistenssin esiintymistä eläimillä on seurattu Suomessa pitkään. FINRES-Vet -resistenssin seurantaohjelmassa tutkitaan vuosittain zoonoosi- ja indikaattoribakteerien sekä eläinten taudinaiheuttajabakteerien antibioottiresistenssiä. Seurantaohjelman tuloksia on julkaistu FINRES-Vet-raporteissa, mutta nyt tietoja voi tarkastella myös Avoin tieto -analytiikkaportaalissa.

Analytiikkaportaaliin sisältyy tässä vaiheessa taudinaiheuttajabakteereista sikojen ja nautojen hengitystietulehduksia aiheuttavia bakteereita sekä sikojen suolistotulehduksia aiheuttavat enterotoksiset Escherichia coli -bakteerit. Taudinaiheuttajabakteerit on eristetty Ruokavirastoon tutkittavaksi lähetetyistä näytteistä. Lisäksi Avoin tieto -sivustolta löytyy elintarvikeketjun resistenssiseurantaan kuuluvat, terveistä tuotantoeläimistä eristetyt zoonoottiset bakteerit salmonella ja kampylobakteeri sekä E. coli -indikaattoribakteerit. Antibioottikohtaisten resistenssitulosten lisäksi kunkin bakteerin osalta nähtävänä on myös tieto, kuinka suuri osuus bakteereista on ollut tutkituille antibiooteille täysin herkkiä sekä yhdelle tai useammalle antibiootille resistenttejä.

Eläimille tautia aiheuttavien bakteerien tiedot päivittyvät Avoin tieto -sivustolle ajantasaisesti. Terveistä eläimistä eristettyjen bakteerien tulokset päivitetään kerran vuodessa, kun koko vuoden tulokset valmistuvat.

Lisätietoja:

erikoistutkija Suvi Nykäsenoja, suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi