Aqua Dragons -tuotteita ei tulisi markkinoida leluina

25. huhtikuuta 2019

Ruokavirastoon on tullut runsaasti yhteydenottoja leluina myytävistä Aqua Dragons -tuotteista, joissa on tarkoituksena kasvattaa suolalehtijalkaisen (Artemia salina) lepovaiheessa olevista munista eläviä eläimiä.  

Ruokaviraston näkemyksen mukaan eläviä eläimiä tai eläviksi eläimiksi kuoriutuvia munia ei tulisi markkinoida leluina, vaikkei sitä ole eläinsuojelulainsäädännössä suoraan kielletty. Näitä tuotteita myyvien tulisi selkeästi ohjeistaa ostajia siitä, että kyseessä on eläväksi eläimeksi kuoriutuva muna eikä eloton esine.

Eläinten munien myyminen leluna saattaa johtaa ihmisiä harhaan siten, etteivät he ymmärrä, että kyseessä on elävä eläin, vaikka munista on tarkoitus hoidon aikana tulla eläviä eläimiä. Lisäksi on huomioitava, ettei lapsella voi olettaa olevan riittäviä tietoja kyseisestä eläinlajista, sen elinolosuhteista, ravinnosta tai tarvitsemasta hoidosta. Lapsella ei voi myöskään olettaa olevan riittäviä taitoja kyseisen eläinlajin hyvinvoinnista huolehtimiseen. Eläinsuojelulaki asettaakin aikuisille valvontavelvoitteen siten, että lapsen huoltajien ja muiden henkilöiden, joilla on valvonnassaan alle 15-vuotias lapsi, on huolehdittava siitä, että lapsi kohtelee eläimiä hyvin ja vähintään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Eläinsuojelulakia sovelletaan kaikkiin eläimiin, myös selkärangattomiin. Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.

Selkärankaisten eläinten pitopaikkaa ja eläinten hoitoa koskevia säännöksiä on eläinsuojelulain lisäksi eläinsuojeluasetuksessa ja valtioneuvoston asetuksessa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista. Lain ja asetuksen säännökset ovat luonteeltaan yleisiä ja koskevat kaikkien eläinten pitämistä ja hoitoa. Lemmikkien suojelua koskevassa asetuksessa on yleisiä pitopaikan ja olosuhteiden vaatimuksia sekä vaatimuksia eläimen hyvinvoinnista huolehtimiselle. Asetuksessa on vaatimuksia muualla kuin vedessä pidettävien selkärangattomien eläinten olosuhteista sekä kaloja koskevia vaatimuksia ja näitä voi pitää suuntaa-antavina arvioitaessa vedessä elävien selkärangattomien eläinten pitoa.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Sari Salminen
040 489 3358
sari.salminen@ruokavirasto.fi