Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmät uudistuvat

18. kesäkuuta 2021

Vasikoita laitumella.

Ruokavirastolla on käynnissä useita eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista ja varmistamista tukevia tietojärjestelmähankkeita.

Kokemukset ELTE1:n pilotoimisesta positiivisia

Vastustettavien eläintautien ja epidemianhallinnan tietojärjestelmästä (ELTE1) otettiin ensimmäinen versio läänineläinlääkärien pilottikäyttöön helmikuussa 2021.

Järjestelmässä on karttatoiminto, jonka avulla voidaan luoda tautiepäily eläintenpitopaikkaan sekä luonnonvaraisen eläimen löytöpaikkaan. Pitopaikkaan voidaan luoda tarvittaessa erillisiä epidemiologisia yksiköitä ja liittää/jakaa niihin eläimiä. Tautiepäilylle voidaan hakea nautarekistereistä tietyllä aikavälillä tehtyjä eläinten siirtoja ja ne voidaan lisätä kontaktilistalle.

Ruokaviraston viranomainen voi nähdä koko maan tautiepäilyt ja vahvistaa tautiepäilyn laboratoriotulosten valmistuttua. Läänineläinlääkäri voi luoda pitopaikkaan hallintopäätöksen taudin leviämisen estämiseksi ja päätös voidaan purkaa osissa tai kokonaan.

Järjestelmässä ylläpidetään eläintautien siirtorajoituksia ja juuri aloitetaan kehitystyötä tunnistamisen ja rekisteröinnin rajoitusten hallinnan osalta. Eläintautien ajantasaisen tilannekuvan seuraamiseksi toteutetaan karttanäkymä viranomaisten käyttöön. Toiminnallisuuksia kehitetään tämän vuoden aikana ja tavoitteena saada järjestelmä kunnaneläinlääkäreiden sekä ELY-tarkastajien käyttöön vuoden lopulla.

Lisätietoja: 

Kehittämisasiantuntija Vuokko Puurula, p. 029 520 4884, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

ELSU-projektin toteutus on startannut

elsu-projekti on startannut. Kuvassa koira.

Lisätietoja: 

Kehittämisasiantuntija Taina Kingelin, p. 029 520 4529, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Eläinten lääkitseminen digiloikkaa

ELKE on eläinten lääkitsemisen seurannan kokonaisuus, jonka peruskivenä on EU:n eläinlääkeasetuksen edellyttämä mikrobilääkkeiden eläinlajikohtainen käyttötiedon keruu ja raportointi. Pähkinänkuoressa ELKE on järjestelmä, johon kerätään tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille ja jossa näistä tiedoista muodostetaan erilaisia raportteja viranomaisille, eläinlääkäreille sekä suurelle yleisölle.

Tiedot eläimille käytetyistä ja luovutetuista mikrobilääkkeistä kerätään eläinlääkäreiltä. Eläinlääkäri joko tallentaa tiedot Ruokaviraston käyttöliittymään tai tiedot siirtyvät rajapinnan kautta eläinlääkärin käyttämästä potilastietojärjestelmästä, jos potilastietojärjestelmä on yhteensopiva ELKEn kanssa. Järjestelmään kerätään myös tiedot eläinlääkäreiden lääketukkukaupoista hankkimista lääkkeistä. Käyttö- ja luovutustietoja verrataan eläinlääkärin lääketukkuostoihin ja varmistetaan, että tiedot ovat siirtyneet järjestelmään oikein. Eläimille määrättyjen, apteekeista toimitettujen mikrobilääkkeiden tietojen kerääminen aloitetaan viimeistään vuoden 2026 alusta lukien.

Eläinlääkäreille ELKE näkyy nimellä Vetportti, jonne eläinlääkärit pääsevät kirjautumaan vahvasti tunnistautuneina. Vetportissa eläinlääkärit voivat tallentaa tiedot käyttämistään ja luovuttamistaan mikrobilääkkeistä, jos nämä tiedot eivät siirry suoraan eläinlääkärin potilastietojärjestelmistä. Vetportissa eläinlääkäri pääsee myös seuraamaan omaa mikrobilääkkeiden käyttöään ja vertaamaan sitä maan keskiarvoon. Samoin eläinlääkärit voivat tulevaisuudessa tehdä Vetportissa eläintautilain mukaisia ilmoituksia tai esimerkiksi päivittää omia tietojaan eläinlääkärirekisterin itseasioinnissa.

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 029 520 4247, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Kuva: Kitty Schulman