Kissapopulaatiot vakavin kissojen eläinsuojeluongelma

13. lokakuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja SEY Suomen Eläinsuojelu ry laativat vuoden 2019 alkupuolella eläinlääkäreille suunnatun kyselyn kissojen hyvinvoinnin ongelmakohdista. Kissojen hyvinvointi Suomessa 2019 -raportti perustuu eläinlääkäreiden kyselyyn antamiin vastauksiin.

Vastaajat pitivät vakavimpina kissoja koskevina eläinsuojeluongelmina vapaasti lisääntyviä kissoja ja kissapopulaatioita, hylättyjä kissoja sekä vakavasti laiminlyötyjä kotikissoja. Kissapopulaatioiden hallinnassa vaikeimmaksi koettiin tiedon saaminen ajoissa kehittyvistä tai olemassa olevista populaatioista. Kyselyyn vastanneet eläinlääkärit pitivät kissapopulaatioiden ennaltaehkäisyssä olennaisimpana vapaasti ulkoilevien kissojen sterilisaation tai kastraation säätämistä pakolliseksi ja varhaista puuttumista, kun ei-toivottuja kissoja jo alkaa syntyä.

Lainsäädännön tiukentamista koskevat toimintaehdotukset koskivat etenkin tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin pakollisuutta, henkilöllä tai taloudessa olevien kissojen lukumäärän rajoittamista sekä kissojen vapaan ulkoilun sääntelyä. Usea vastaaja kaipasi joko henkilöllä tai taloudessa olevien kissojen lukumäärän rajoittamista lainsäädännön keinoin ja tähän liittyi myös ehdotus lakiin kirjatusta omistajan velvollisuudesta kontrolloida kissan lisääntymistä. Selkeyttämistä kaipaavana painopisteenä nousi esiin kissapopulaatioita koskeva sääntely. Myös jalostusta ja eläinten verkkokauppaa koskevalle sääntelylle nähtiin tarvetta.

Lainsäädännön kehittämisen lisäksi tarpeellisena pidettiin etenkin julkista keskustelua ja kampanjointia kissojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeinä aiheina nähtiin kissojen arvostuksen parantaminen sekä ihmisten tietoisuuden lisääminen kissojen tarpeista.

Lue lisää kyselyn tuloksista Kissojen hyvinvointi Suomessa 2019 -raportista. 

Kuva Johanna Tunkkari