LammasLaidun-hanke tuottaa tietoa lampailla esiintyvistä zoonooseista

1. marraskuuta 2022

Lammaslaitumien zoonoosit -hankkeessa selvitetään zoonoottisten eli myös ihmisille tautia aiheuttavien bakteerien ja loisten esiintymistä suomalaisilla lampailla ja lammaslaitumilla. Tavoitteenaan lammaselinkeinon tuottavuuden, hyväksyttävyyden ja elinkelpoisuuden turvaaminen, hanke selvittää lampoloiden laiduntamiskäytäntöjä ja laiduntamiseen liittyviä haasteita. Näitä tietoja tarvitaan lammaslaitumiin liittyvien zoonoosien hallintaan tulevaisuudessa, jotta tartuntoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Laiduntamiskäytäntöjen selvittämisen ohella hanke kartoittaa kansallisesti kattavasti zoonoottisten taudinaiheuttajien esiintymistä lampailla. Tarkastelu keskittyy merkittävimpiin zoonooseihin, joiden epäillään aiheuttavan eläinten pitotavoissa tai eläintautitilanteessa tapahtuvien muutosten myötä uusia elintarvike- ja vesivälitteisiä uhkia.

Oletko Suomessa toimiva lampuri? Vastaa laiduntamiskäytäntöjä kartoittavaan kyselyyn!

LammasLaidun-hanke käynnistyy marraskuussa 2022 lampureille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn avulla selvitetään miten ja missä lampaat Suomessa laiduntavat, ovatko laitumet viljeltyjä laitumia vai luonnonlaitumia, minkä verran laidunalaa on ja sijaitsevatko laitumet vesistöjen äärellä. Kyselyn avulla kartoitetaan myös lampaiden loistilannetta sekä selvitetään hygieniakäytänteitä kuten käsien pesumahdollisuutta lampoloissa. Kyselyyn vastataan sähköisesti osoitteessa:

https://link.webropol.com/s/ELTDKlammaslaidunkysely2022

Lisätietoja LammasLaidun-hankkeesta

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Ruokaviraston muodostama konsortio toteuttaa LammasLaidun-hankkeen vuosina 2022-2025 Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston avustuksella. Hanke tuottaa tietoa zoonoottisien uhkatekijöiden aiheuttamien terveysriskien suuruudesta lammastalouden toimijoiden käyttöön ja antaa ohjeita näiden uhkien hallintamahdollisuuksista laidun- ja vesiympäristöissä.

Lue lisää LammasLaidun-hankkeesta 

Hankkeen vastuuhenkilöt:

Tarja Pitkänen, apulaisprofessori
LammasLaidun-konsortion johtaja
Helsingin yliopisto
sähköposti: tarja.m.pitkänen(at)helsinki.fi
puhelin: 050 428 5746

Tarja Pohjanvirta, jaostopäällikkö
LammasLaidun-osahankkeen johtaja
Ruokavirasto
sähköposti: tarja.pohjanvirta(at)ruokavirasto.fi
puhelin: 044 720 1493