Minkkien ja supikoirien koronavirusseuranta muuttuu

30. maaliskuuta 2023

Tarhattujen minkkien ja supikoirien koronavirusseuranta muuttuu huhtikuun alussa. Jatkossa tarhat eivät enää lähetä säännöllisesti kuolleita eläimiä Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi koronaviruksen varalta. Seuranta kohdistuu tarhoihin, joissa eläinten kuolleisuus on tavanomaisesta korkeampi tai joiden eläimillä on sairauden oireita. Lisäksi turkiseläinten nahkontakautena toteutetaan tehostettu, kaikkia tarhoja koskeva koronavirusseuranta.

Uusi seuranta perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) 27. helmikuuta julkaisemaan lausuntoon, jossa annetaan suosituksia turkiseläinten SARS-CoV-2-seurannasta. Aiempi seuranta perustui Euroopan komission päätökseen, jonka voimassaolo lakkaa maaliskuun lopussa. Euroopan unionin jäsenmaat voivat päättää kansallisesti, miten turkiseläinten koronavirusseuranta jatkossa toteutetaan.

Joulukuussa 2020 käynnistyneen turkistarhojen koronavirusseurannan aikana 231 tarhaa on lähettänyt Ruokavirastoon yhteensä yli 20 000 näytettä tutkittavaksi. Suomessa ei ole todettu SARS-CoV-2-tartuntaa turkistarhoilla seurantanäytteiden tai kunnaneläinlääkäreiden ottamien epäilynäytteiden tutkimuksissa.

Aiempaan tapaan kunnaneläinlääkäri ottaa jatkossa tarhan eläimistä näytteitä koronavirustutkimuksiin, jos tarhalla epäillään koronatartuntaa esimerkiksi sen vuoksi, että tarhan työntekijällä on todettu koronavirustartunta. Jos turkistarhan eläimissä todetaan koronavirus, aluehallintovirasto määrää tarhalle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Rajoitukset ovat voimassa niin pitkään, kun tarhan eläimissä todetaan tartuntaa. Ruokavirasto voi määrätä tarhan eläimet lopetettaviksi, jos niissä todetaan koronaviruksen muunnos, joka arvioidaan väestölle vaaralliseksi. EFSA:n ja ECDC:n lausunnossa riski vaarallisen virusmuunnoksen syntymiseen arvioidaan pienemmäksi kuin aikaisemmin.

Turkistarhojen koronavirustartuntojen torjunnassa on tärkeintä, että tarhoilla noudatetaan huolellisesti tautisuojaustoimenpiteitä. Turkiseläimet saavat koronavirustartunnan ihmisiltä, joten on erityisen tärkeää, etteivät turkistarhan työntekijät työskentele sairaina tai oireisina tarhoilla.

Lisätietoja:

Eläintautien valvonta: Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 029 520 4436
Osastonjohtaja Terhi Laaksonen, p. 029 520 4530 (3.4. alkaen)

Virologiset tutkimukset: Yksikönjohtaja Tuija Gadd, p. 029 520 4183

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

SARS-CoV-2 turkiseläimillä
EFSAn lausunto: SARS-CoV-2 eläimillä (englanniksi)