Opas kaupallisten kuljetusten eläinsuojeluvaatimuksista julkaistu

9. lokakuuta 2019

Ruokavirasto on julkaissut ensimmäisen eläinkuljetuksia koskevan oppaansa. Oppaaseen on koottu kaupallisia eläinkuljetuksia maanteillä koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Kaupallisia eläinkuljetuksia koskeva lainsäädäntö on yhteinen koko EU:n alueella. Opas on tarkoitettu avuksi toimijoille ja viranomaisille. 

Oppaassa eläinten kuljetuksella tarkoitetaan elävien selkärankaisten eläinten kuljettamista maanteillä Suomessa, Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden välillä.

Eläinten kuljetusta ovat kaikki eläinten siirrot jollakin kuljetusvälineellä, mukaan lukien eläinten lastaaminen ja kuormasta purkaminen.

Tutustu oppaaseen Kaupalliset eläinkuljetukset maanteillä (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Sari Salminen, eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö
040 489 3358