Ruokaviraston vuonna 2022 laillistamien eläinlääkärien määrä pysyi edellisvuosien tasolla

5. tammikuuta 2023

Ruokavirasto myönsi vuonna 2022 eläinlääkärinammatin harjoittamisoikeuden yhteensä 113 eläinlääkärille. Määrä on pysynyt viime vuosien ajan hyvin samankaltaisena. Luvussa ei ole mukana niitä eläinlääketieteen opiskelijoita, joille on myönnetty väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus (ns. kandidaatinoikeus). Erikoiseläinlääkäritutkinnon suoritti 16 eläinlääkäriä.

Vuoden 2022 aikana laillistetuista eläinlääkäreistä 60 oli valmistunut Suomessa, 29 Virossa ja 23 muissa EU-maissa. Helsingin ja Tarton yliopistot ovat merkittävimmät opinahjot suomalaisille eläinlääkäreille. EU:n ulkopuolella koulutuksensa saaneita eläinlääkäreitä laillistettiin vain yksi. Laillistetuista eläinlääkäreistä 88 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Eläinlääkärin nimike on suojattu ammattinimike ja vain Ruokaviraston laillistama henkilö saa käyttää itsestään nimitystä eläinlääkäri tai harjoittaa eläinlääkärin ammattia.