Undersökningar om foder

Tjänster

Undersökningar om foder

Rehututkimukset.png

Fodrens säkerhet och sammansättning undersöks genom kemiska, mikrobiologiska och mikroskopiska metoder. Officiella prover tas heltäckande genom hela foderkedjan. Prover tas på importerade foderråvaror, tillverkningsprocesser för foder som tillverkas i Finland och på foder som redan finns på marknaden.

De officiella proven tas av inspektörer som befullmäktigats av Livsmedelsverket. Analyserna utförs i enlighet med standarder som godkänts av internationella organ, metodsamlingars metoder eller med andra metoder som validerats med officiella metoder som referens i enlighet med kraven i standarden ISO 16140.