Kontaktuppgifter

Vi ber medborgarna att i första hand kontakta den egna kommunens myndigheter. Frågor kring livsmedel hör till exempel till kommunernas livsmedelstillsyn och frågor kling djur till kommunala veterinärer.

Kontaktuppgifter till

  •     kommunernas samarbetsområden
  •     NTM-centralerna och
  •     Leadergrupperna

som betjänar stödförvaltningens kunder hittar du med hjälp av sökfunktionen.

Telefon

Tfn 029 530 0400 (växel)

Fax 029 530 0444

Fax 029 530 0444 (marknadsavdelningen)

Telefonväxeln betjänar må–fr 8.00–16.15

Samtalspris: normal lokalnätsavgift (lna) eller mobiltelefonavgift (mta)

Servicenummer

Statens kontaktregister

E-postadresser

förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

förnamn.efternamn@foodauthority.fi

kirjaamo@ruokavirasto.fi (officiella ärenden)

Serviceadresser

Post- och besöksadresser

Huvudverksamhetsställe

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki
Obs! Laboratorietjänster: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki

Enheten i Helsingfors

Livsmedelsverket
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress: Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Parkering i Vik

På Mustialagatan i Vik finns klart markerade parkeringsområden, som är avgiftsfria för våra besökare. För besökare finns särskilda reserverade platser framför byggnadens vägg som vetter mot gatan och bredvid garageinfarten men även parkeringsområdena bredvid byggnaden kan användas. Kom ändå alltid ihåg att meddela din registerbeteckning till väktaren i aulan för undvikande av felparkeringsavgift.

Respons

Du kan skicka respons till Livsmedelsverket med responsblanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2021