Verksamhetsenheter

Huvudverksamhetsstället Seinäjoki
Postadress: PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki
Laboratorietjänster: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki
Telefon: 029 530 0400 (telefonväxel)

Helsingfors
Postadress: PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besöksadress: Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors
Telefon: 029 530 0400 (telefonväxel)

Reseplaneraren: Söktjänsten erbjuder uppgifter om rutter och tidtabeller i huvudstadsregionen.

Parkering i Vik: Kring huvudbyggnaden på Mustialagatan i Vik finns klart markerade parkeringsområden, som är avgiftsfria för våra besökare. För besökare finns särskilda reserverade platser framför byggnadens vägg som vetter mot gatan och bredvid garageinfarten men även parkeringsområdena bredvid byggnaden kan användas. Kom ändå alltid ihåg att meddela din registerbeteckning till väktaren i aulan för undvikande av felparkeringsavgift.

Kuopio
Postadress: Neulaniementie 4, 70210 KUOPIO
Besöksadress: Forskningscentret Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
Telefon: 029 530 4952, från 2.1.2019 029 520 4132, 050 316 2932, 029 530 0400 (telefonväxel)

Verksamhetsstället i Kuopio står till tjänst med expertistjänster och laboratorieundersökningar som hänför sig till djursjukdomar. Tyngdpunkter är bakteriesjukdomar bland djur och sjukdomar bland produktionsdjur, särskilt idisslare, och post mortem -undersökningar, fisk- och kräftsjukdomsundersökningar och bisjukdomsundersökningar. CEM-undersökningen av avelshingstar och bi- och kräftsjukdomsundersökningarna har koncentrerats till verksamhetsstället i Kuopio, så också referenslaboratorieverksamheten som hänför sig till salmonellatypningen och EHEC-infektioner inom primärproduktionen.

Villmanstrand
Postadress: Terminaalinkatu 5, 53420 LAPPEENRANTA
Besöksadress: Terminaalinkatu 5, 53420 Lappeenranta
Telefon: 029 530 0400 (telefonväxel)

Loimaa
Adress: Tampereentie 51, 32200 Loimaa
Telefon: 029 530 0400 (telefonväxel)

Vid verksamhetsstället i Loimaa sköts uppgifter som hänför sig till utsädeskontrollen, såsom kontroll och godkännande av certifierat utsäde, sorttestning, frågor som hänför sig till växtförädlarrätten och växtsortförteckningarna, marknadstillsyn över handeln med utsäde och flyghavrekontrollen. Utsädeslaboratoriet svarar för analyserna av utsädes- och potatisprover. Till Loimaa har också förlagts annan verksamhet som Livsmedelsverket svarar för såsom ekokontrollen.

Uleåborg
Postadress: Elektroniikkatie 3, 90590 ULEÅBORG
Besöksadress: Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
Telefon: 029 530 4924, från 2.1.2019 029 520 4181, 040 515 4325, 029 530 0400 (telefonväxel)

Verksamhetsstället i Uleåborg står till tjänst med forskning och expertistjänster som hänför sig till djursjukdomar. Tyngdpunktsområden i verksamhetsställets kompetens är sjukdomar hos vilda djur och vattendjur och sjukdoms- och post mortem -bestämningar av produktionsdjur inom norra Finlands område. Specialkompetensen inom parasitologi har koncentrerats till verksamhetsstället i Uleåborg, där också det nationella referenslaboratoriet för parasitologi finns.

Seinäjoki laboratorietjänster
Postadress: PB 500, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besöksadress: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki
Telefon: 029 530 5401, från 2.1.2019 029 520 4147, 040 180 1585, 029 530 0400 (telefonväxel)

Verksamhetsstället i Seinäjoki står till tjänst med laboratorieundersökningar som hänför sig till djursjukdomar och till dem anslutande expertistjänster. I Seinäjoki utförs också sjukdoms- och post mortem -undersökningar av produktionsdjur (svin, idisslare, fjäderfä och pälsdjur). Pälsdjursundersökningarna har koncentrerats till verksamhetsstället i Seinäjoki.

Åbo
Postadress: PB 119, 20101 ÅBO
Besöksadress: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Telefon: 029 530 0400 (telefonväxel)

Dessutom arbetar Livsmedelsverkets anställda i Vittis, Tavastehus, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Lappträsk, Lojo, Björneborg och Tammerfors.

Fax (alla verksamhetsenheter): 029 530 0444

Köttbesiktningspersonalens verksamhetsställen är belägna i anslutning till slakterierna.

Veterinär gränskontroll (Vaalimaa, Fredrikshamn, Helsingfors, Helsingfors-Vanda)

Sändning av prover för djursjukdoms- och livsmedelsanalys

När du sänder prover för djursjukdoms- eller livsmedelsanalys är det extra viktigt att kontrollera adressen och sändningssättet.

Anvisning för provtagning och insändning av prover

Kontaktuppgifter för veterinärerna inom djursjukdomsforskning

Undersökningar om livsmedel

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2023