Undersökningar om djursjukdomar

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

Tjänster

Undersökningar om djursjukdomar i Livsmedelsverket

Koira4.jpg

Livsmedelsverket erbjuder tjänster för undersökning av djursjukdomar till myndigheter, veterinärer, företag och privatpersoner. Genom djursjukdomsundersökningar konstateras djursjukdomar och zoonoser (sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur) samt utreds hälsoproblem hos djur på gårdar samt sjukdomsorsaker. På döda djur utförs en patologisk anatomisk undersökning för att få reda på sjukdoms- eller dödsorsaken. Sjukdomsalstrare som bakterier, virus och parasiter påvisas med hjälp av olika laboratorieundersökningar. En betydande del av undersökningarna hänför sig till den officiella sjukdomsövervakningen. Utöver att vi följer upp sjukdomsläget för produktions- och hobbydjur följer vi även upp sjukdomsläget för vilda djur.