Undersökningar om djursjukdomar

Genom djursjukdomsundersökningar konstateras djursjukdomar och zoonoser (sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur) samt utreds problem på gårdar och sjukdomsorsaker. På döda djur görs en patologisk anatomisk undersökning för att få reda på sjukdoms- eller dödsorsaken. En betydande del av undersökningarna hänför sig till den officiella sjukdomsövervakningen. Utöver att vi följer upp sjukdomsläget för produktions- och hobbydjur följer vi även upp sjukdomsläget för vilda djur.

Undersökningsspecifika anvisningar och priser finns i laboratoriehandboken.

Ytterligare anvisningar om provtagningen.

Remisser för undersökningar om djursjukdomar.