Undersökningar om djursjukdomar

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer.

Genom djursjukdomsundersökningar konstateras djursjukdomar och zoonoser (sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur) samt utreds problem på gårdar och sjukdomsorsaker. På döda djur görs en patologisk anatomisk undersökning för att få reda på sjukdoms- eller dödsorsaken. En betydande del av undersökningarna hänför sig till den officiella sjukdomsövervakningen. Utöver att vi följer upp sjukdomsläget för produktions- och hobbydjur följer vi även upp sjukdomsläget för vilda djur.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020). 
Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Undersökningsspecifika anvisningar och priser finns i laboratoriehandboken.

Ytterligare anvisningar om provtagningen.

Remisser för undersökningar om djursjukdomar.

Sidan har senast uppdaterats 2.12.2022