Ge respons

Sänd dina kommentarer eller frågor till Livsmedelsverket.

Sådant som kräver officiella åtgärder kan du inte lämna in på denna responsblankett, utan det måste du göra via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Livsmedel

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn och livsmedelslagstiftning bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Livsmedelsverket svarar inte på kontakter från företag och konsumenter.

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du sidan: Kontakta livsmedelstillsynen.

 

Livsmedelsverkets kundservice hygienpass.

Eller ge respons med responsblanketten

Responsblanketten

Djur

Ge respons om hundregistret  

Kontaktuppgifter till kundtjänsten.

Vanliga frågor om hundregistret

 

 

Responsblanketten

Foderkontrollens kontaktuppgifter

Eller ge respons med responsblanketten

Växter

Responsblanketten

Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat.

Eller ge respons med responsblanketten.

Stöd

Jordbrukarstöd: Om du behöver hjälp med att söka stöd ska du kontakta din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Företagsstöd, projektstöd, investeringsstöd till jordbruk och startstöd: Ta kontakt med NTM-centralen för ditt område och fråga mer. 

Företagsstöd, projektstöd: Ta kontakt  med Leader-gruppen.

Kontaktuppgifterna hittar du här.

Responsblanketten

Import och export

Kontaktuppgifter för import

Exportens kontaktuppgifter

Eller ge respons med responsblanketten.

Laboratorium

Kontaktpersonerna för laboratorietjänster.

Allmän feedback till Livsmedelsverket

Responsblanketten

Sådant som kräver officiella åtgärder kan du inte lämna in på denna responsblankett, utan det måste du göra via Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Tyvärr kan vi inte alltid ge personliga svar på enskilda konsumenters frågor. 

Är du tidigare anställd, tjänsteman eller arbetssökande på Livsmedelsverket? Praktikant eller volontär? Har du eller din arbetsgivare varit egenföretagare i ett avtalsförhållande med Livsmedelsverket? Anser du att du i den positionen i samband med ditt arbete har observerat eventuella överträdelser av lagen i Livsmedelsverkets verksamhet?

Läs om visselblåsarskydd.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2023