Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat

Gödselkontrollens kontaktuppgifter

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Utsläppande på marknaden och tillsyn av gödselprodukter och import.

Registrering av aktörer och  årsanmälningarna,  planering och kontroll av provtagning, informationssystem.

Övervakning och godkännande av anläggningar som producerar organiska gödselmedel.

Utsläppande på marknaden och tillsyn av gödselprodukter och ömsesidigt erkännande.

Import av växter, gödselmedel, gödselfabrikats säkerhet och kvalitet.

Frågor om produkter och tillsyn

Anmälningar och rapporter 

Registratur


Postadress

Postadress:

Livsmedelsverket
Sektionen för växtimport och gödselmedel
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress:

Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2023