Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat

Gödselkontrollens kontaktuppgifter

Import och tillverkning av gödselfabrikat, certifikat
Alainen Tarja, 040 187 1670

Statistik, rapporter och årsanmälningar
Ala-Mantila Ossi, 040 489 3338

Styrning av provtagningen, inspektioner av anläggningar och tillsyn över tillverkningen
Lehtolainen Marja, 040 689 2525

Övervakning och godkännande av växter som producerar organiska gödselmedel
Retkin Risto, 050 316 0102

Tillverkning av gödselfabrikat
Användning av animaliska biprodukter i gödselfabrikat

Torniainen Merja, 050 3693 688

Chefsuppgifter, informationsansvarig
Venelampi Olli, 040 842 3478

Växel 029 530 0400 (vardagar klockan 8:00 - 16:15)


E-postadresser:


Postadress:

Livsmedelsverket
Sektionen för växtimport och gödselmedel
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress:

Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022