Kontaktuppgifterna för tillsynen över gödselfabrikat

Gödselkontrollens kontaktuppgifter

Import och tillverkning av gödselfabrikat, certifikat
Alainen Tarja, 040 187 1670

Statistik, rapporter och årsanmälningar
Ala-Mantila Ossi, 040 489 3338

Styrning av provtagningen, inspektioner av anläggningar och tillsyn över tillverkningen
Lehtolainen Marja, 040 689 2525

Tillverkning av gödselfabrikat
Användning av animaliska biprodukter i gödselfabrikat

Torniainen Merja, 050 3693 688

Chefsuppgifter, informationsansvarig
Venelampi Olli, 040 842 3478

Växel 029 530 0400 (vardagar klockan 8:00 - 16:15)


E-postadresser:


Postadress:

Livsmedelsverket
Sektionen för växtimport och gödselmedel
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Besöksadress:

Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2022